Området rundt Lagunen Storsenter vil de kommende årene gå gjennom store forandringer. Gjennom et samarbeid mellom Lagunen og Bergen kommune skal senterområdet endres til et bydelssentrum med handel, kontorer, boliger, tjenester og fritidsaktiviteter.

— Det skal bli et sted, ikke bare et senterområde. I dag brukes mye av området til overflateparkering, dette vil vi ha under bakken eller inn i bygninger. Da kan vi få sammenhengende fine gangveier og få frem kvaliteter i området ved vannet som nå utgjør Lagunens bakgård, sier Lisbeth Iversen, byråd for klima, miljø, byggesaker og byutvikling.

Barnevennlig

Hun legger spesielt vekt på at området skal legges til rette for barn og ungdom.

— Det skal være et levende område også etter stengetid. Ungdommer må få muligheten til å drive med aktiviteter her, ikke bare henge på et senter, sier byråden.

Innen 2013 skal også et stopp for Bybanen og en ny bussterminal være på plass ved Lagunen.

Vil høre din mening

  • Nå er det veldig viktig for oss å få innspill på hvordan folk vil at området skal være. Vi vil gjerne høre fra både skoler og andre i området, sier Iversen.

Planene skal nå på høring, og det vil trolig gå rundt et år før de kan vedtas. Det vil bli holdt folkemøter i området for å få innspill fra innbyggerne.

I planprogrammet kommunen nå har lagt frem heter det at:

  • Det bør tilrettelegges for ett sentralt byrom som møtested for området, med gater og andre byrom tilknyttet dette.
  • Det skal tilrettelegges for mer boliger, med variasjon i boligtypene. Boligene skal ha gode bokvaliteter mht. støy, uteareal, solforhold m.v.
  • Handelstilbudet skal videreutvikles, samtidig som man tilrettelegger for andre typer arbeidsplassintensiv næring.
  • Hovedtrekk i dagens kjøresystem skal opprettholdes, men med ny adkomst til Kalganehaugen fra nord. Vegsystemet internt i området bør i hovedsak framstå som gater.
  • Det skal etableres en kollektivterminal, med god tilknytning til bybane, buss, sentrumsområdet, gang-/sykkelnett og parker & reis-anlegg.
  • Det skal tilrettelegges for en bydelspark ved Apeltunvannet, og etablering av lagune skal vurderes som del av denne. Vassdraget fra Råtjønn til Apeltunvannet skal vurderes åpnet.
  • Parkering skal på sikt i hovedsak skje i anlegg under bakken, under bebyggelse eller i bygg. Parkeringsanlegg bør ikke ha fasade mot offentlige byrom. Som et grunnlag for videre diskusjon har kommunen hyret inn tre ulike firma som har laget hvert sitt forslag til utvikling av området. Resultatet kan du se i bildeserien øverst.

Her er området som skal reguleres og bli bydelssentrum (artikkelen fortsetter under kartet):

jd953

Utvidet handel

— Det kommer til å skje fantastisk mye spennende i dette området. Det at Bybanen kommer hit gir oss en del muligheter allerede på kort sikt, sier Knut Eliassen, leder for Lagunen Storsenter og Lagunen Eiendom som eier mye av det aktuelle området.

Han mener handelsarealet må utvides hvis planene skal kunne gjennomføres.

— Store deler av dette området tilhører Lagunen Eiendom, og det er private aktører som kommer til å stå for mye av utviklingskostnadene. Hvis vi skal bruke penger på utvikling må det også komme penger inn. Jeg tror vi skal klare å finne løsninger som både er gode for Lagunen og folk flest, sier Eliassen.

Hvordan vil du at området ved Lagunen skal være? Si din mening her.