Det er skribentenes stilling til journaliststreiken sjefredaktør Olav Terje Bergo vil ha avklart før han eventuelt slipper dem løs med pennen igjen. Gjelsvik har fått pause, mens Miljeteig og Tystad er kalt inn til samtale med Bergo før han bestemmer deres videre ytringsmuligheter i avisen.

Henrik Færevåg har ikke fått skikkelig beskjed om noe som helst.

— Da jeg på grunn av pinsen var oppom desksjef Dag Bjørndal, fikk jeg et kryptisk svar om at jeg egentlig ikke trengte å starte på en ny historie, sier Færevåg.

Den neste meldingen han fikk, var en kopi av en mail til sjefredaktøren fra redaksjonsklubben i avisen. Her skriver klubben at det er kommet dem for øre at de faste frilansskribentene, som ikke leverte sine manus under streiken, nå ikke kommer på trykk. For avisens merkevare ser klubben det som viktig at dette blir løst umiddelbart. I mailen karakteriserer klubben det hele som svært dårlig reklame for BA, som verken avisens ledelse eller medarbeidere kan være tjent med.

Ikke en redaktør verdig

— Jeg tolket dette som at jeg ikke var ønsket lenger, og ser meg derfor som løst fra mitt oppdrag i BA, sier Færevåg. Han har i stedet takket ja til å bli skribent for Nettavisen til TV 2.

— Bergo er selvfølgelig i sin fulle rett til å si meg opp som spaltist. Og jeg ville ikke blitt overrasket om det skjedde. Men å bli brukt som en brikke i et spill der sjefredaktøren har behov for å markere seg overfor de organiserte i redaksjonsklubben, synes jeg bare er pinlig. Hvis han ønsket å bli kvitt meg av andre grunner, burde han vente noen uker etter streiken. Fremgangsmåten han nå bruker er ikke en redaktør verdig. Og Bergo burde uansett selv tatt en telefon, sier Færevåg, som neste gang skulle levert sin spalte nummer 300 for avisen.

Gjelsvik har pause

Skribentkollega og forfatter Erling Gjelsvik har allerede hatt en samtale med Bergo.

— Det er oppstått en ugrei situasjon fordi vi støttet journaliststreiken. Stillingen er at ballen ligger hos redaktøren og at jeg har fått en pause, sier Gjelsvik.

Noe mer ønsker han ikke å si, annet enn at han har vært fast skribent for avisen i minst 16 år.

Oddny Miljeteig har kortere fartstid som skribent. Hun har vært i kontakt med Bergo og har avtale om å ha en ny samtale med ham.

Hvem som bestemmer

— Som gammelt fagforeningsmenneske tror jeg kanskje dette handler om arbeidsgivers behov for å si noe om hvem som bestemmer. Og der har vel vi spaltistene havnet, sier Miljeteig.

Også medskribent Trond Tystad går og venter på en samtale med Bergo.

— Han har bedt om en samtale om hva jeg foretok meg under journaliststreiken. Jeg tok ikke stilling til denne konflikten og føler at jeg er blitt ryddig behandlet, sier Tystad. Også han avventer sin videre skjebne i BA til etter samtalene med Bergo.

Sjefredaktøren selv er i Istanbul og ikke tilgjengelig på telefon.

Et tydelig signal

Redaktør i BA Kjell-Eirik Mikkelsen bekrefter at disse faste skribentene har fått en pause fordi de sluttet å skrive under journaliststreiken.

— Vi vil derfor ta en prat med dem om fortsatt samarbeid. Ingen av dem er organisert i Norsk Journalistlag og vi ga under streiken ut en fullt lovlig avis, sier Mikkelsen.

— Er dette for å demonstrere hvor styringen ligger?

— Ikke for å demonstrere, men å gi et tydelig signal om hva vi synes om at de bare bryter en avtale med oss, sier Mikkelsen, som for egen del håper at de fleste vil bli å se på trykk igjen.

Når det gjelder Færevåg som ikke har hørt et pip fra ledelsen, hevder Mikkelsen at Bergo har forsøkt å få tak i ham.

VIL HA SAMTALER: Sjefredaktør Olav Terje Bergo vil ha klarhet i hva skribentene mente om journaliststreiken før han eventuelt slipper dem til i spaltene igjen.