Det er Erling Gjelsvik, Trond Tystad og Oddny Miljeteig som har fått en pause fra sine skriverier i avisen, mens Henrik Færevåg betrakter seg som oppsagt. De fire leverte ikke sine spalter under journaliststreiken, noe BA-ledelsen oppfatter som avtalebrudd.

Ågot Valle (SV), som leder Kontroll— og konstitusjonskomiteen på Stortinget, holder nå på med innspurten i behandlingen av stortingsmeldingen om ytringsfrihet.

— En viktig del av meldingen om ytringsfriheten er også retten til å forholde seg taus. Det skal ikke straffes, mener Valle.

— I forarbeidet til meldingen om ytringsfrihet har jo medieorganisasjonene gjort et kjempearbeid. Da blir det et stort paradoks å se en redaktør som vurderer å frata sine faste skribenter deres ytringsarena. Og det fordi de kan ha vært uenig med redaktøren i en nylig avsluttet arbeidskonflikt. Her må jeg bare be redaktør Olav Terje Bergo tenke seg om, sier Valle.

Skal øke ytringsfriheten

Hun minner også om den politiske begrunnelsen for pressestøtten. I fjor mottok BA 27,6 millioner kroner i slik støtte.

— Pressestøtten er en av statens virkemidler for at alle skal få ytre seg. Og nummer to aviser som BA, skal være en garantist for at ytringsfriheten blir større. I denne sammenheng kan man ikke annet enn å undres over BA-redaktørens reaksjoner, sier Valle.

Hun får sterk støtte av generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund.

Neppe særlig klokt

— Å kunne la være å ytre seg, er faktisk en viktig del av ytringsfriheten som vi i pressen holder høyt. Derfor er jeg så overrasket over at en redaktør reagerer på en slik måte.

— Presseforbundet representerer både journalister, redaktører og medieeiere. Jeg har derfor ingen annen mening om journaliststreiken enn at den var helt unødvendig og burde vært unngått. Men når den først skjedde, kan man jo spørre seg hvor klok Bergos reaksjon overfor disse skribentene er, med hensyn til å bilegge striden fortest mulig, sier Kokkvold.

Han er også spesielt overrasket over at det er en redaktør i en A-presseavis som i etterkant av en streik reagerer på denne måten.

MÅ TENKE SEG OM: Leder av Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité Ågot Valle ber sjefredaktør Olav Terje Bergo i BA om å tenke seg om. - En viktig del av ytringsfriheten er retten til å tie, sier Valle. Hun holder på med innspurten i arbeidet med stortingsmeldingen om ytringsfrihet.<br/> ARKIVFOTO: HELGE SUNDE