RANDI KVINGE

Herborg Kråkevik, Helge Jordal og Gunnar Staalesen er noen av dem som har gitt støtte til humanitæraksjonen som skal hjelpe de palestinske barna.Målet er å samle inn nok penger til å starte et kompetansesenter på Vestbredden. Norsk Folkehjelp og NORDPAS står bak aksjonen. Det er planlagt flere stands i Bergen sentrum, som blant andre vil bli betjent av Helge Jordal og basketstjernen Marco Elsafadi.

-Med et kompetansesenter ønsker vi å gi informasjon til palestinske barn som har fått sterke psykiske skader i krig. I mediene blir det ofte fokusert på barn som har fysiske skader. Men det er mange tusen barn som opplever traumatiske lidelser etter bombetrusler, sier Moslih Kanaaneh.

Han arbeider i NORDPAS og er med i et forskningsteam som har studert politisk vold og psykologisk påvirkning av palestinske barn. De har fulgt barna i ti år, og kartlagt behovet for psykologisk hjelp.

-Det er umulig å skape fred hos et folk som er psykisk ødelagt. Nå ønsker vi å gi opplæring til voksne palestinere som kan hjelpe barn. Men vi vil også gi barna direkte hjelp, sier Kanaaneh.

-Palestinerne har ikke erfaring med å arbeide med psykiske skader hos andre barn. I Norge har vi fagfolk som har hjulpet barn over hele verden. Den psykologiske hjelpen som blir gitt i Palestina, er gammeldags. I stedet for å gi barn samtaler og oppfølging, blir det skrevet ut medikamenter altfor tidlig, sier Kanaaneh.