18. februar 2011 sendte Via Futura AS, selskapet hvor Ingrid Hallerakers eier 50 prosent, inn søknad om å få drifte fylkeskommunale Ryfast AS. Når selskapet skisserer hvordan de skal jobbe for å få realisert den undersjøiske tunnelen som binder Stavanger sammen med Ryfast, skriver de at de vil «bruke sitt faglige og politisk kontaktnett for å fremme Ryfast».

Halvannet år senere, 12. juni 2012, var saken til behandling i Stortinget.

Prosjektet er omstridt. Ryfast er blitt slaktet i en ekstern konsekvensutredning (KS2), noe som er medvirkende til at Fremskrittspartiet for første gang i historien stemmer mot et veiprosjekt. Blant annet betvilte utrederne at trafikkgrunnlaget er stort nok til å betale utbyggingen.

Øyvind Halleraker var derimot av en annen oppfatning. Fra Stortingets talerstol roste han prosjektet som konen er med og drifter.

«Vi snakker om et av Norges største veiprosjekt. Det er faktisk et prosjekt som man lokalt så gjerne vil ha at man finansierer det hundre prosent, både med brukerbetaling og med tilskudd. Det er intet mindre enn imponerende. Da skulle det bare mange at ikke vi her skulle si ja til prosjektet», sa Halleraker.

Ingen kommentar

I går la Øyvind Halleraker frem et syv sider langt dokument om sine verv og økonomiske bindinger. Her nevner han ikke stortingsbehandlingen av Ryfast. Det får Frps samferdselspolitiker Arne Sortevik til å reagere.

— Det er veldig ugreit hvis han ikke har opplyst om dette i redegjørelsen. Dette bør Stortingets presidentskap se nærmere på, sier Sortevik.

Høyre-politiker Øyvind Halleraker avviser at burde vist større aktsomhet i saken, og ikke gått på Stortingets talerstol og talt varmt for det.

— Dette prosjektet ble vedtatt i Høyres stortingsgruppe.

— I tillegg gikk departementet gikk inn for det. Når du får en slik anbefaling så skal det veldig mye til for at vi går mot den. Jeg vil også si at i tilfellet Ryfast valgte jeg å ikke være saksordfører. Det var fordi jeg visste at det kunne bli en del av oppdragsporteføljen til Via Futura, sier Halleraker.

Ryfast er veien hjem til tidligere samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

I forbindelse med behandlingen av saken ble hun beskyldt av meningsmotstandere for å ha kjørt «et rått politisk spill for å få sin vilje gjennom.» Blant annet ble den såkalte KS2-rapporten - som anbefalte prosjektet skrinlagt - holdt hemmelig i et halvt år.

For vei på Vestlandet

Fra Stortingets talerstol uttalte Frps Arne Sortevik følgende:

«Jeg kan ikke huske at ekstern kvalitetssikring så klart har anbefalt at prosjektet ikke gjennomføres, jeg gjentar: ikke gjennomføres.»

Nå reagerer han på måten Halleraker behandlet saken på.

— Det er de som sitter i fraksjonen som setter seg inn i sakene. Det hviler derfor et tungt ansvar på dem som sitter i transportkomiteen. Hvis det er bindinger der, så er det svært uheldig at det ikke opplyses, sier Sortevik.

Øyvind Halleraker avviser at han burde handlet annerledes.

— Det må være lov å være entusiastisk for veiprosjekter på Vestlandet selv om Ingrid (navnet på konen red.anm.) vinner anbud. Ryfast er et kjempeviktig prosjekt. Det er min jobb å stemme for prosjekt jeg er for, sier Halleraker.