Det betyr at flere fag ved skolen blir nedlagt, og at avtalen med Sogn og Fjordane fylkeskommune trolig må reforhandles.

Bygg— og anleggsteknikk (BA) og påbyggingskurs til generell studiekompetanse (PÅ) blir lagt ned ved skolen.

Derimot snudde fylkestinget når det gjaldt restaurant og matfag (RM), som blir opprettholdt ved skolen.

Mange av elevene ved skolen kommer fra Sogn og Fjordane. Fylkestinget vil derfor be Sogn og Fjordane betale en fast årlig sum for å sikre forutsigbar drift ved skolen.

Skuffet elevrådsleder

Det siste kravet er møtt med sinne blant politikerne i Sogn og Fjordane, som vurderer å sende sine elever til Førde i stedet.

— Dette vedtaket betyr at skolens fremtid settes i fare. Dette er den eneste videregående skolen nord for Knarvik, og vi føler at de ønsker å legge oss ned ved neste korsvei, sier en skuffet elevrådsleder Thomas Blomvågnes ved Austrheim vgs.

Nå må rundt 100 av skolens elever finne andre skoler. Mange må til Åsane, som betyr at de får lang reisevei fra nærmiljøet sitt.

— Alle sier at vi er en viktig skole, men vi ønsker å få det skriftlig. Vi har nok søknader til å kunne ha 400 elever. Vi får stadig beskjed om at vi er for liten, men så får vi ikke lov til å bli større, sier Blomvågnes.

Arbeiderpartiets gruppeleder Ruth Grung talte til elevene under demonstrasjonen i forkant av dagens fylkestingsmøte. Hun kunne ikke love full støtte, for også Ap går inn for å legge ned fagene ved skolen. Men i motsetning til det borgerlige flertallet, ønsker Ap å opprettholde dagens avtale mellom Hordaland og Sogn og Fjordane. Dessuten ville Ap øke kapasiteten ved flere av de gjenværende fagene.

Krevde utsettelse

Det ble litt dramatikk i fylkestinget da KrF forlangte en utsettelse av hele skolebruksplanen fordi de mente planen hadde blitt for detaljert.

— På et eller annet tidspunkt har denne prosessen sporet av. Vi er ikke komfortabel med å vedta denne planen slik den er nå, der det er en klasseplan mer enn en skoleplan. La oss først vedta hvilke skoler vi skal ha og hvor de skal ligge, så kan vi fylle dem med innhold, sa Pål Kaarbø, gruppeleder for KrF.

Utsettelsesforslaget ble nedstemt etter en pause der alle partiene diskuterte i gruppene sine.

Deretter ble det en lang debatt om hvorvidt fire fylkestingsrepresentanter som er ansatt i den videregående skolen var inhabile i saken. Det vedtok fylkestinget at de ikke var.

Banket igjennom

Fylkestinget kunne dermed banke igjennom skolebruksplanen uten store endringer fra fylkesutvalget. Det betyr blant annet at Bømlo vgs. legges ned, skolene på Voss slås sammen, Arna og Garnes vgs. slås sammen og at U. Pihl og Åsane vgs. blir samlokaliserte.

— Det har vært et stort engasjement rundt denne planen. Det er bra. Jeg tror ikke noen lenger er i tvil om hvem som har ansvaret for de videregående skolene, sier varafylkesordfører Mona Hellesnes (V).

demo2.jpg
JAN NORDØ

Hun legger vekt på behovet for store fagmiljø blant lærerne, når hun skal forklare flertallets stemmegivning.

— Planen skal møte de fremtidige behovene for kompetanse og opplæring i fylket. Men vi har også lyttet til ungdommene selv.

Christopher Beckham (Ap) advarer mot at skolebruksplanen ville gi mindre valgfrihet og lengre reisevei for mange elever.

— Det er synd at flertallet velger å kjøre den planen igjennom i ekspressfart, uten å forankre den med resten av fylkestinget. I 2015 kan vi ha et annet flertall, og da kan planen gjøres om, sier han.

Manglet sakspapirer

Det ble også debatt om saken var godt nok forberedt før det endelige vedtaket ble gjort.

— Vi beklager at vi først på gruppemøtet i går fikk en oversikt over de økonomiske konsekvensene ved den nye skolebruksplanen, sa Ruth Grung (Ap).

Hun mente også at de utdelte sakspapirene var ufullstendige, og gjorde det vanskelig for partiene å forberede seg skikkelig.

Det var på forrige fylkesting det ble etterlyst en oversikt over hvilke økonomiske konsekvenser omleggingen av skolebruksplanen vil få.

— Vi har arbeidet sent og tidlig med å få frem en økonomisk oversikt. Det har vært mye arbeid, og den er ikke ferdigstilt, svarte fylkesrådmann Rune Haugsdal.

SKUFFET: Elevrådsleder Thomas Blomvågnes (i bakgrunnen) var ikke fornøyd med budskapet fra Ruth Grung.
JAN NORDØ