Det går fra vondt til verre for det kombinerte basseng— og skoleprosjektet på Nygårdstangen. Fylkespolitikerne i Hordaland har nå fått en økonomisk kjempesmell i fleisen. Ny prislapp på skoleprosjektet er 830 millioner kroner, noe som betyr at det opprinnelige kostnadsoverslaget har sprukket med 100 millioner kroner.

Amalie Skram videregående skole skal ta imot 900 elever og erstatte skolene Tanks og Lønborg videregående skoler.

To år forsinket

Ungdommer som hadde beregnet innflytting i flunkende nye undervisningslokaler fra høsten 2012, må nå vente helt til skoleårets start i 2014 før det blir åpning av skolen. Tidligere var det varslet ett års forsinkelse, nå blir det altså to år.

Amalie Skram videregående skole bygges sammen med Helleren, Bergens nye svømme- og stupeanlegg på Nygårdstangen. For Hellerens del er kostnadsoverskridelsen allerede en kvart milliard kroner, og totalprisen har passert én milliard kroner.

«Det har lenge vært kjent at bassengdelen i prosjektet er forsinket. Dette har også forsinket arbeidet med skolen, der vi også har fått en stor kostnadsøkning knyttet til grunnarbeidene», skriver fylkesrådmann Paul M. Nilsen i utredningen til fylkesutvalget.

Politikerne skal ta stilling til den nye kostnadsrammen onsdag.

Avdekket feil

Grunnarbeidene på anlegget er nå ferdig, og fylkesrådmannen går inn for at det lages en helt ny fremdriftsplan for prosjektet. Paul M. Nilsen presiserer at dette må være en fremdriftsplan som «alle aktørene kan forplikte seg til».

Fylkesrådmannen fremhever flere svakheter ved gjennomføringen av prosjektet:

Den danske prosjekteringsgruppen har hatt vansker med å levere tegninger til rett tid.

Det er avdekket feil og mangler i arbeidsgrunnlaget som er levert.

Prosjektledelsen ble styrket i vår, men det bør vurderes å styrke den ytterligere.

Nå viser det seg at byggearbeidene først kan avsluttes i oktober 2013. Deretter skal det settes av tid til etterarbeid, prøvedrift og møblering.

— Man må også ta høyde for ytterligere forsinkelser i byggearbeidene, fremholder fylkesrådmannen.

Kostnadssprekken for grunnarbeidene utgjør rundt 30 millioner kroner. Her er forklaringen at det var nødvendig å fjerne større mengder forurensede masser enn det som var tatt med i kontrakten.

Den forsinkede fremdriften bidrar også med 40 millioner kroner i økte kostnader som følge av pris- og lønnsøkning.