Fra 1. august vil Garnes videregående skole og Arna gymnas slås sammen administrativt. Det samme skjer på Stord med Stord yrkesskule og tekniske fagskule og Stord videregående skule fra 1. januar neste år.

Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti sikret knappest mulig flertall i Fylkestinget i går med 29 mot 28 stemmer.

Elever demonstrerte

Elever fra Garnes videregående skole møtte i går opp i Fylkestinget for å demonstrere politisk. De klarte ikke å påvirke Kristelig Folkeparti slik de hadde håpet på.

– Dette var synd, men ikke overraskende, sier tillitsvalgt for Utdanningsforbundet på Garnes, Geir Hundvebakke.

Tidligere erfaringer fra sammenslåinger viser at det er en tung prosess som krever tid. Et av argumentene imot sammenslåing på dette tidspunkt, er at skolene trenger ro i innføringen av Kunnskapsløftet. Skolene skal gjennom store omstillinger der de skal forberede seg til nye læreplaner.

Store avstander

Denne administrative sammenslåingen vil gi en innsparing på 500.000 kroner årlig.

– Vi frykter at skolen vår nå vil miste sitt særpreg og at miljøet blir dårligere, sier Jenny Wille Joung, elevrådsleder ved Garnes videregående skole.

Det var tydelig at elevene var Garnes var skuffet etter møtet i går. Klubben ved Garnes la stor vekt på at avstanden mellom de to skolene er stor, og at sammenslåing dermed blir svært problematisk. |

Føler seg overkjørt

Sammenslåingen på Stord vil bli både en administrativ og en pedagogisk sammenslåing. Skolene starter omgående et fellesprosjekt som vil munne ut i en sammenslått skole med virkning fra 1. januar 2007.

Tillitsvalgte ved de to skolene på Stord mener vedtaket er en overkjøring av både ansatte og elever ved skolene. De skjønner ikke at dette er en sak som det haster å få frem.

– Vi er voldsomt skuffet, sier tillitsvalgt i Utdanningsforbundet på Stord yrkesskole, Arne Bergsvåg.

Fylkestinget vedtok også, enstemmig, at samarbeidsavtalen mellom de tre skolene i Kong Oscars gate i Bergen sentrum; Bergen Katedralskole, Bergen Handelsgymnasium og Tanks videregående skole skal videreutvikles.

Samarbeidet går ut på oppbygging av det faglige tilbudet og de skal få et tett administrativt samarbeid for å sikre at det pedagogiske samarbeidet blir ivaretatt. Dessuten blir det samarbeid om IT-systemressurs, fra 1. august tilsetters fagarbeidere til erstatning for pedagogisk personell.