Brødrene var tiltalt for å ha unndratt avgifter for 578.000 kroner for tre lystfartøyer de importerte for snart ett år siden. Båtene ble kjøpt i England og Frankrike, og seilt på egen kjøl til bergensområdet.

Brødrene forklarte at de ikke visste at avgiftene skulle betales straks båtene kom til Norge.

Maste om betaling

— Vi trodde avgiftene først skulle betales når vi solgte båtene. Vi visste ikke at vi måtte melde oss for Tollvesenet med en gang. Hadde vi visst det, ville vi ikke ha sittet her i dag, sa den eldste av dem i sin forklaring.

Retten tror på denne forklaringen, men mener likevel brødrene har handlet grovt uaktsomt ved ikke å sette seg inn i regelverket.

«Retten fremhever i tillegg at den ene av brødrene er daglig leder i et firma, og således hadde en erfaringsbakgrunn som tilsa at han var i stand til å finne ut av regelverket», heter det i dommen.

Til tross for at den ene broren skal ha mast på den andre om å få ordnet betalingen, finner ikke retten grunn til å gjøre forskjell på straffutmålingen.

Begge ble dømt til 21 dagers betinget fengsel, og må i tillegg tåle inndragning av 400.000 kroner.

BESLAGLAGT: Avdelingssjef Rolf Ole Seljeflot i Tollregion Vest-Norge ved de beslaglagte lystbåtene på Dokkeskjærskaien.
JAN LILLEBØ