• Politikerne har ikke hørt på oss før, men vi må forsøke helt til siste ord er sagt.

Oppdatering onsdag kveld: Protestene til tross, bystyret vedtok å avvikle barnehagen.

Barn og foreldre ved Bekkjarkrokane barnehage byttet ut leker og sandkasse med protestplakater onsdag ettermiddag. Ved inngangen til Gamle rådhus møtte de politikerne som i dag skal avgjøre deres skjebne på bystyremøtet.

— Politikerne kjører tøft, og har tidligere ikke hørt på oss. Men vi må forsøke, helt til siste ord er sagt, sier Johnny Saltskår, far i barnehagen.

Overkapasitet

På møtet i bystyret i dag skal politikerne ta stilling til om barnehagen bør avvikles. Byrådet har innstilt på at det bør skje august 2014.

Det var i oktober det først ble kjent at byrådet ønsker å legge ned Bekkjarkrokane barnehage. Byråd for skole og barnehage Harald Victor Hove (H) begrunnet det dengang med at Åsane har en overkapasitet av barnehageplasser.

— Jeg forstår selvfølgelig at foreldrene har lyst til å beholde barnehagen sin. Vi mener likevel at hensynet til å få brukt kapasiteten fra Åsane andre steder veier tyngre, sa Hove til bt.no den gang.

For små

Foreldrene i barnehagen er lite fornøyd med begrunnelsene de har fått.

— Vårt eneste minus at vi er for små i forhold til kommunens retningslinjer, sier far Eivind Thane.

— Først etter mange andre argumenter begynte de å skylde på overkapasitet i Åsane. Men samtidig har de sagt at når det i fremtiden trengs flere plasser, har de tomter klare til nye barnehager som da blir store enheter, sier Thrane.

- Løftebrudd

Saltskår mener politikerne ikke har kommet med noen reelle faglige begrunnelser for hvorfor de vil legge ned, og mener det er et løftebrudd fra flere av partiene.

— Særlig fra Høyre. De har gått til valg på mangfold, og at det skal være rom for både store og små barnehager. Men vi passer ikke inn i rammeplanene, sier Saltskår.