Prosjektkonkurransen om nytt odontologibygg i Bergen er godt i gang. Tirsdag førstkommende er den offisielle åpningen av utstillingen. Fem modeller over nybygget kan skues i Årstadveien 21, nabobygget til det rivningsklare odontologibygget.

Nødvendig

PKI på Årstadvollen ble bygget i 1962 og er altfor lite til å romme dagens aktiviteter. Bygningen er også lite hensiktsmessig innredet. Dette er en samlet oppfatning blant de involverte fra universitetets side.

— Det er et akutt problem både knyttet til odontologen og rent estetisk. Det ser rett og slett ikke ut på Årstadvollen, sier Magne J. Raadal, professor ved det odontologiske fakultet og medlem av byggkonkurransens evalueringsutvalg.

Universitetet i Bergen har finansiert plan- og designkonkurransen, og Statsbygg driver prosessen fremover.

— Det har lenge vært behov for et nytt bygg, konstaterer prosjektleder i byggherren Statsbygg, Trond Berg, som vil følge prosjektet for A til Å.

Først må bygningsplanen finansieres. Nybygget i Årstadveien står som nr. 2 på prioriteringslisten til undervisnings- og forskningsdepartementet, opplyser Raadal.

— Vi håper at pengene til nybygget på Årstadvollen blir bevilget i det reviderte statsbudsjettet til våren, bemerker han.

Brukervennlighet

Seniorrådgiver Hans Ebbing ved Universitet i Bergen vil ha bort gamlebygget så raskt som mulig.

— Spørsmålet er når vi får penger over statsbudsjettet til rivningsarbeidet.

Ebbing mener bygget ikke kan bli stående, fraflyttet som det er, stort lenger.

Rundt 1. april vil juryen som består av representanter fra Statsbygg, kåre en vinner.

Prosjektleder i Statsbygg, Tore Berg, er opptatt av brukervennligheten.

— Det viktigste for oss er å skaffe brukerne et bygg som fungerer i forhold til virksomheten som er her, mener han.

— Vil det bli tatt hensyn til at det rivningsklare bygget står på viktig historisk grunn?

— Fra kulturvernmyndighetene har vi krav på å registrere aktuelle forminner på området. Dette tar vi selvfølgelig hensyn til, sier Berg.

Naboene ved Årstadveien ble i går kveld informert om det nye nabobygget, som ligger an til å bli rundt 2000 kvadratmeter større enn den nåværende bygningen.