— Jeg har stor sympati med Lindanger, og ønsker ikke å ødelegge for hans husplaner, men veiløsningen for hans og de øvrige boligene er ikke akseptabel, sier Arne Skare i Interessentselskapet Steinsvikåsen Velforening.

Velforeningen har hele tiden protestert mot at boligområdet i Solåsen med 25 boliger skal få vei via Austre Steinsvikåsen.

— Her bor det innpå 500 mennesker som rammes dersom enda flere boliger skal kobles på veien, sier Skare.

Ifølge Skare er Austre Steinsvikåsen for smal, for bratt og slett ikke bygget for tung anleggstrafikk.

— Vår vei er brattere enn det planlagte alternativet som Brannvesenet skal være skeptisk til.

Skare avviser at en alternativ veiløsning vil gå gjennom et friområdet.

— Det er snakk om en bratt skråning, riktignok en del av en grønnstruktur, 10 meter bred, men slett ikke et friområde for lek og rekreasjon, sier Skare.

Han reagerer også på at uttalelsen til bydelsstyret i Ytrebygda er feilaktig gjengitt i den saken som nå i mars kommer opp for komité for miljø og byutvikling og bystyret.

— Det var et flertall i bydelsstyre mot å bruke Austre Steinsvikåsen, ikke det motsatte, slik det fremgår av sakspapirene.

Det siste bekrefter tidligere leder for bydelsstyret, Trygve Birkeland KrF.

— Jeg vet ikke hva som skjedde i det møtet som behandlet saken. Da var jeg ikke til stede. Men i det neste møtet kom det klart frem at det var et flertall i bydelsstyret mot å bruke Austre Steinsvikåsen. Det fremgår av protokollen for dette møtet. Men jeg vil ikke laste administrasjonen for å ha gjort feil. Her har nok vi rotet det til selv, sier Birkeland.