— Vestlandet består jo stort sett bare av strandsone og fjell. Skal en ikke få bruke dette, er det ikke mye igjen, sier Navarsete.

Ikke nødvendigvis overraskende toner fra en senterpartipolitiker fra Kyst-Norge, men det er regjeringens eget utkast til regulering av strandsonen hun argumenterer mot.

I forslaget som ble sendt ut på høring i sommer legges det opp til at en lang rekke kystkommuner, blant dem mange i Hordaland, skal følge de samme strenge prinsippene som gjelder for Oslofjord-regionen. I Sunnhordland er det for eksempel kun Etne som er unntatt de strengeste bestemmelsene.

_Les Sjur Holsens kommentar:

«Det var i strandsonen at temperaturen steg»_

«Krigserklæring»

I september spurte BT ordførere fra Sveio i sør til Austrheim i nord om deres mening i saken. Svarene var ikke til å misforstå. «Krigserklæring», «overgrep» og «statlig styringsiver» var betegnelser som ble brukt av ordførere i alle partifarger.

Den gang ble protestene blankt avvist av daværende politisk rådgiver Morten Wasstøl (SV) i Miljøverndepartementet.

— De kommunene som nå ligger i streng kategori har en jobb å gjøre. Istedenfor å gi dispensasjoner, må de i større grad få til en mer helhetlig arealplanlegging, sa Wasstøl.

Nå er tonen fra regjeringshold en annen.

Navarsete er klar og tydelig på at hun ikke vil godta forslaget slik det er sendt ut til høringsinstansene.

— Utkastet må endres. Det er helt klart. Vi må gjøre det for å unngå konfliktsaker langs hele kysten, sier hun.

- Galimatias

I går var Navarsete på bergensbesøk med hele bøtteballetten av politiske rådgivere og statssekretærer på slep.

Der møtte de blant annet representanter for politikk, næringsliv og akademia i bergensregionen. Signalene den politiske ledelsen i Kommunal- og regionaldepartementet fikk om regjeringens strandsoneforslag var ikke til å misforstå.

— Blindleia og Oslofjorden er noe helt annet enn Vestlandet. Her har vi bygget naust i 100 år. Dette er helt galimatias, konkluderte professor Frank Aarebrot fra Universitetet i Bergen.

Han beskrev en opphetet stemning langs kysten.

— Dere må ta til vettet ellers blir det opprør, sa Aarebrot og slo fast at hvis den rød-grønne regjeringen vedtok dette, vil velgerne se til Fremskrittspartiet.

— Og med rette, for de er de eneste som så langt har tatt dette på alvor.

- På trynet

Også fra industrigründer og tidligere stortingsrepresentant Magnus Stangeland var meldingen ikke til å misforstå.

— Hvorfor skal vi sammenlignes med Oslo? Det er helt på trynet, sa Stangeland.

— Det er så fullt av strandlinje langs kysten at det ikke er nok folk i Europa til å bygge den ned. Alt med måte.

— Dette er en debatt vi må ta i regjeringen, sier Navarsete.

Et sted hun forventer å finne kampfeller er blant Hordalands og Sogn og Fjordanes representanter på Stortinget.

— De er lydhøre for dette, sier hun.

Og Per Rune Henriksen (Ap) som sitter i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget er ikke vond å be.

— Det tas ikke nok høyde for tradisjoner langs vestlandskysten.

Han har merket seg proteststemningen mot utkast til nye statlige retningslinjer. Selv om ikke komiteen vil få retningslinjene til behandling, vil han ta saken opp med den politiske ledelsen i Miljøverndepartementet.

— Hadde vi hatt dette regelverket for 400 år siden, ville det ikke vært mye folk som kunne bo på øyene våre, sier Henriksen.

Hva synes du om reglene for strandsonen? Diskuter i kommentarfeltet.