Sønnico-montørenes klubbleder i Bergen blir mørk i røsten.

— Ren personforfølgelse. Det er hvordan vi oppfatter denne nye teknologien. Flåtestyring med GPS for oss? Nei takk! Det er overvåking av ansatte. Men foreløpig har vi hos oss bare diskutert en elektronisk kjørebok, heldigvis, sier Kjell Lygren, leder for ca. 80 montører i den tradisjonsrike bedriften Sønnico Installasjons Bergen-kontor.

— Hva blir det neste? Pulsmåler? Blodsukkermåler? Alarm ved utgangsdøren som sender beskjed til jobben om når du forlater hjemmet? Vi blir snart overvåket konstant, via telefoner, bomstasjoner, e-poster, minibanker og bensinstasjoner, sier Lygrens kollega Torstein Kiland, hovedtillitsvalgt i Sønnico Installasjon.

De to iler til med en tilføyelse om at klubben har god kontakt med ledelsen i bedriften i slike saker. Her skal ingen broer brennes.

- Skeptisk Den unge kollegaen og servicemontøren Malin Hellevang Vabø er også skeptisk til at Sønnico-montørene en dag skulle bli fjernstyrt. Hun sitter klar i bilen i Fyllingen foran en ny arbeidsdag som fører til at hun treffer kunder i hele Bergen-området. Foreløpig slipper hun å bli styrt via GPS fra en sentral.

— Jeg er skeptisk til slik overvåking. Jeg har ikke hatt denne jobben i Sønnico i mer enn et par år. Men jeg liker følelsen av selvstendighet og ansvar som følger med. Det blir borte med digital overvåking i fremtiden, sier hun.

— Vi ser at overvåking i form av geografiske systemer som GPS er på fremmarsj, sier Ove Skaara i Datatilsynet.

— I Sønnico vil vi ha en åpen dialog med de ansatte om innføringen av ny teknologi. Slike endringer må ha en klangbunn blant folkene som blir berørt. Vi er i en prosess hvor vi vurderer om slike systemer har klare økonomiske virkninger for oss. Vi må veie de økonomiske sidene mot innvendinger som berører eventuelle aspekter rundt personvern, sier adm. direktør Sverre Kjenne i Sønnico-konsernet.

Tjene penger Personvernet kommer på dagsordenen igjen på mange arbeidsplasser. GPS er på fremmarsj i blant annet installasjonsbedrifter med store bilflåter.

Strategien er å kopiere systemet og erfaringene fra taxisentraler og budbilfirmaer til andre næringer.

Hverken personopplysningsloven eller andre innvendinger vil på lengre sikt kunne stanse bedriftenes rett til å tjene penger gjennom en mer effektiv ressursbruk, mener arbeidsgivere.

Styringsretten er riset bak speilet. Appetitten på innsparinger er dessuten blitt skjerpet etter et år med finanskrise og fallende etterspørsel.

Personlig ansvar Fagpersonell som elektrikere og rørleggere står på den andre siden - med sine krav og tradisjoner. De har vært vant til å bli behandlet som etterspurte yrkesgrupper som har styrt egen arbeidstid med stor grad av personlig ansvar.

— I det siste året har vi sett en farsott av konsultasjoner mellom ansatte og ledelse i mange bedrifter knyttet til to forhold: Den GPS-styrte flåtestyringen kan være på trappene i mange bedrifter. Og elektroniske kjørebøker er også på dagsordenen.

Uansett: Overvåking fremstår som gammeldags i et land som vårt, med selvstendige arbeidstagere, sier hovedtillitsvalgt Sissel Hallem i installasjonsgiganten Relacom.

— Jeg regner med at GPS-systemer kan bli innført i flere installasjonsbedrifter i 2010 og 2011, sier Hallem.

Hun etterlyser tøffere regler som gir de ansatte adgang til å stoppe slike systemer.

— Vi vil heller betale noe skatt for å beholde muligheten til å bruke firmabilen enkelte ganger til private gjøremål, sier Sønnicos Lygren.

Må utvikle seg Sønnicos toppsjef Kjenne minner likevel om at deler av kritikken mot GPS og nye digitale arbeidsmetoder er lett å kjenne igjen.

— Skepsisen mot det nye er av gammel dato og dukker alltid opp igjen, slik den har gjort helt siden den industrielle revolusjonens dager. Men nyskapninger må til for å sikre at bedriftene overlever og utvikler seg. Vi må utøve et godt skjønn, eller rett og slett sunn fornuft, i slike saker, sier Kjenne.

Personvernet er under press i flere næringer. I telefontjenestene som Opplysningen 1881 og andre konkurrenter foregår for tiden en tautrekning om metodene for måling av de ansattes innsats, erfarer Aftenposten. Kilder i LO forteller at de ansatte i Opplysningen AS vil holde fast på en såkalt statistikkavtale som forhindrer at ledelsen kan måle ansattes effektivitet ned på individuelt nivå. Saken ble i forrige uke løftet opp til hovedorganisasjonene LO og NHO.

De ansatte i 1881 toner nå ned spenningene utad. Partene er kommet frem til avtaler som bidra til våpenhvile. Men flere kilder sier til Aftenposten at de ansattes fagforeninger flere ganger har vært i kontakt med Datatilsynet for å rådføre seg om gjeldende regler.

Ser du problemer med GPS-styrte arbeidsplasser? Si din mening.