Den oppsiktsvekkende striden presenteres i dokumentaren «Bygdedyret i Hardanger» på NRK 1 i kveld.

I 1990 besluttet Stortinget at hundrevis av prestegårder eid av Opplysningsvesenets fond skulle selges. Forpakter skulle ha forkjøpsrett i forhold til andre interessenter. Siri Byrkjelands far, Ola Byrkjeland, bestemte seg for å kjøpe prestegården han og ektefellen Brita hadde forpaktet i over 30 år. Men Kvam kommune satte seg på bakbeina.

Nektet å godta vedtak

Kommunen forsøkte uten hell å overtale Kirke— og Kulturdepartementet i å hindre salg til Ola Byrkjeland. Da dette ikke gikk, nedla kommunen midlertidig bygge- og deleforbud straks Ola Byrkjeland søkte om fradelingstillatelse.

— Fylkesmannen ga Kvam kommune pålegg om å ferdigbehandle saken. Fylkesmannens beslutning kan ikke påklages, men formannskapet nektet å godta kravet og sendte den videre til Miljøverndepartementet, forteller Byrkjelands advokat Ståle Eeg Nilsen hoderystende.

— Denne saken er så hårreisende at du tror jo ikke det du leser, tilføyer han.

Også Miljøverndepartementet sto på familien Byrkjelands side. Men Kvam kommune ga ikke opp. Kommunens neste utspill var å nekte å gi tidligere forpakter, nå gårdeier, Ola Byrkjeland konsesjon for å drive gården.

— Kommunen anbefalte bruk av statens forkjøpsrett og ville ha utlagt jorden som tilleggsjord som naboene kunne kjøpe. Denne saken gikk til Landbruksdepartementet som i likhet med Kultur- og Kirkedepartementet og Miljøverndepartementet ga Byrkjeland medhold på alle punkter, opplyser advokat Eeg Nilsen.

Talte med to tunger

På dette tidspunkt hadde striden rundt Vikøy prestegård skaket opp hele Vikøy bygd. En underskriftskampanje skapte et surt klima for Ola Byrkjeland, som etter hvert overlot gården - og kampen - til datteren Siri.

Da grensene skulle fastsettes i jordskifteretten, forfektet den lokale representanten til Opplysningsvesenets fond noe annet enn det fondet og Siri Byrkjeland tidligere hadde kommet til enighet om.

— I jordskifteretten forsøkte Kvam kommune å påvirke utfallet i Siri Byrkjelands disfavør. Vi er kommet til enighet med Opplysningsvesenets fond, men de holder ikke styr på sin lokale representant, som taler kommunens sak, sier advokat Eeg Nilsen.

Siri Byrkjeland som har drevet Vikøy prestegård i to år, håper detaljene snart faller på plass.

— Det er vesentlig og viktig at kommunen og jeg kan samarbeide. Jeg opplever endelig at kommunen begynner å få et syn for de planene jeg har. Denne saken har kostet mye, forteller Siri Byrkjeland.

Tar ingen selvkritikk

— Hvorfor var det så viktig for Kvam kommune å ha Opplysningsvesenets fond som fortsatt eier av Vikøy prestegård?

— Vi var opptatt av de kulturhistoriske verdiene som ligger i gården. Vi mente Opplysningsvesenets fond ville ta ansvar for å sikre bygningene, sier ordfører Martin Vik i Kvam kommune.

Viks siste utspill er en omfattende reguleringsplan som innbefatter å tilbakeføre deler av Siri Byrkjelands eiendom til Kvam kommune.

— Prestegården og de verneverdige bygningene eies allerede av Opplysningsvesenets fond. Er det nødvendig å gripe inn i Byrkjelands eiendom?

— Selvsagt. Vi berører alltid privat grunn i reguleringsplaner. Det går på å sikre nødvendig areal. Jeg ser ikke at vi har gjort noe galt, sier Vik før han urolig tilføyer:

— Jeg har ikke sett NRK-dokumentaren ennå. Ser det håpløst ut?