Siden 2011 har Fylkesmannen organisert og systematisk bekjempet forekomstene av den lille, gule og giftige planten. Nå ser det ut til at de endelig får kontroll på uvesenet.

— Det går veldig bra. Det har vært drevet en effektiv motstandskamp. Vi var i utgangspunktet skeptiske. Er det mulig å bekjempe dette? Men nå, etter to-tre sesonger med sprøyting og luking, ser vi en enorm forskjell, sier Olav Overvoll.

Han er seniorrådgiver i Miljøvern- og klimaavdelingen til Fylkesmannen i Hordaland.

Mer penger

Nylig ga de tilsagn på nye 4400 kroner til Bømlo kommune for dette arbeidet. Det kommer på toppen av de 75.000 kronene som allerede er tildelt. Målet er å hindre planten i å flytte seg lenger enn Bømlo. Der ble den oppdaget i 2002, men ifølge Overvoll kan den ha kommet så tidlig som i 1990. I starten trodde de det var en uproblematisk plante, men den spredte seg raskt og ble dominerende på skrotemark i Moster-området.

Det er ikke hvilken som helst plante de kjemper mot. Ifølge fylkesmannen er det en giftig plante som spres videre til melk dersom kyr spiser planten. Den kan også infisere mel, hvis den vokser opp i kornåkrer (se faktaboks til høyre for mer informasjon).

— Det er ikke en dramatisk, giftig plante, presiserer Overvoll.

- Kan dere fjerne den helt?

— Kanskje. Men det blir vanskelig. Målet er å få den på et nivå som er håndterbart.

Mange som truer

Sammen med sjøpung og vasspest utgjør boersvineblomsten såkalte «dørstokk-arter», fremmede arter i naturen som ikke er langt fra å invadere Bergen. Dette er arter som fylkesmannen setter inn ressurser på å bekjempe.

Bergen kommune har laget en strategiplan for fremmede, skadelige arter i Bergen. Høringsutkastet kan du lese i sin helhet her.

Aktuelle fremmede arter som nå skal kartlegges, overvåkes eller bekjempes er de følgende:

 • Parkslirekne/slireknearter
 • Bulkemispel
 • Pilemispel
 • Kjempebjørnekjeks
 • Kjempespringfrø
 • Vestamerikansk hemlokk
 • Sitkagran
 • Platanlønn
 • Mongolspringfør
 • Brunskogsnegl
 • Mink