— Vi ville bygge vekk boligkøen og etablere boliger i nye bydeler for å unngå gettoer. Det skal vi fortsette med, sier boligbyråd Lisbeth Iversen.

Siden 2008 har kommunen bygget og kjøpt 121 nye kommunale boliger. Hele 111 av dem er i områder med svært få eller ingen utleieboliger fra før. Hele 47 enheter ble klare på Myrholtet i Fyllingsdalen i fjor. I tillegg er det kommet mange i Fagerdalen/Leirvikåsen i Bergen Vest, i Sædalen, og i Bjørndalsmarken i Fyllingsdalen/Loddefjord.

Det er sjelden vi får negative tilbakemeldinger etter at beboere har flyttet inn

Trond Stigen, fungerende kommunaldirektør i Bergen

Ifølge den nye Levekårsundersøkelsen er de fleste kommunale boligene i Bergen i dag på Solheim, Slettebakken, Laksevåg og Nygårdshøyden/Møhlenpris.

Møter skepsis

— Vi forsøker å holde oss unna de ti sonene med høyest samleindeks i levekårssonen, når nye ordinære kommunale utleieboliger etableres. Målet er å unngå en forverring i områdene vi har mange boliger, men også for å sikre at beboerne våre får bolig i ordinære bomiljø, sier Trond Stigen, fungerende kommunaldirektør i Bergen.

Han innrømmer at det hender at kommunalt nærvær blir møtt med skepsis, gjerne før byggene blir tatt i bruk. Kommunen leier ut til vanskeligstilte på boligmarkedene, som flyktninger, rusmisbrukere og andre husstander med lav inntekt.

— Men erfaringen viser at det stort sett går bedre enn eksisterende beboere frykter. Det er sjelden vi får negative tilbakemeldinger etter at beboere har flyttet inn.

Utvider i Sædalen

Når kommunen skal skaffe utleieboliger går de fram på ulike måter.

— Kommunen bygger på egne tomter, og går ut i markedet og etterspør tomt med bygg. Når private utbyggere har prosjekter, spør vi om de kan vurdere å selge til oss. Vi kjøper også enkeltleiligheter i byggeprosjekter som er til salgs. I tillegg vurderer vi bruk av kommunal forkjøpsrett til leieboere, forteller Stigen.

Det blir spennende å følge med på om dette blir positivt for integreringen

Boligbyråd Lisbeth Iversen

Kommunen har som mål å ha totalt 400 nye utleieboliger innen 2016, og de rundt 280 gjenstående boligene skal være i bestilling ved årsskiftet. I neste omgang kommer det flere prosjekter i Sædalen, på Lone og i Mjeldheim i Arna, og i Rådalslien ved Lagunen senter.

Et annet kommunalt mål er å kunne stille boliger disponible for "vanlige" mennesker som trenger hjelp til å komme inn på boligmarkedet.

Integreringseffekt

Ifølge byråden er kommunen også blitt mer effektiv i å bosette flyktninger.

— Litt over halvparten blir bosatt i bydeler med ordinære nabolag med én gang de kommer. Det blir spennende å følge med på om dette blir positivt for integreringen, sier Iversen.

— Vi skal aldri underkjenne utfordringene det er med språk, tilpasning og skole når man kommer fra en krevende bakgrunn. Da er det bedre å ikke komme til et belastet bomiljø, understreker byråden.