Tilhørere, presse og advokater ventet spent da nygifte Kjell Alrich Schumann i går reiste seg for å svare på lagdommer Daniel Lundes spørsmål om han erkjente seg skyldig i NOKAS-saken.

— Jeg erkjenner straffskyld, sa Schumann med klar stemme, og uten å endre ansiktsuttrykk.

Noen timer tidligere hadde han kommet inn i rettssalen på Forus utenfor Stavanger sammen med flere menn som har erkjent å ha ranet Nokas sammen med ham – og som har forklart at Schumann var den som skjøt og drepte politimannen Arne Sigve Klungland.

Schumann holdt på starten av dagen avstand til de andre tiltalte, som til dels spøkte og lo med hverandre og sine advokater.

Giftermål spilte inn Med tilståelsen erkjente Schumann samtidig at det ikke lenger nyttet å nekte for at han deltok i ranet.

Etter det BT kjenner til skal forholdet til hans nye kone også ha vært en faktor i prosessen frem mot tilståelsen.

Trolig vil Schumann, i likhet med David Toska, forsøke å overbevise retten om at han ikke vil være til noen fare for samfunnet etter et langt opphold i fengsel, og at de dermed ikke bør dømme ham til forvaring.

I forrige rettsrunde gikk hans forvarer Morten Furuholmen sammen med flere forsvarere hardt ut mot aktoratets påstand om forvaring. De mener det er feil bruk av loven å gi forvaring for ran.

Fortsatt har ikke Schumann forklart seg om sin rolle i ranet. Det er dermed ikke klart om han kommer til å innrømme å ha skutt og drept politimannen Arne Sigve Klungland, slik tre av de andre tiltalte har forklart.

I motsetning til de andre tiltalte som har tilstått deltakelse i ranet, innrømmer Schumann imidlertid skyld for grovt ran med døden til følge. Den eneste som har gjort det tidligere, er ranssjefen David Toska.

Tilstår drapet? Furuholmen var i går svært knapp i sine kommentarer rundt Schumanns tilståelse, og ville verken svare på når 40-åringen bestemte seg for å legge kortene på bordet, eller om han innrømmer å ha skutt Klungland.

— Det er en sammensatt prosess som gjør at han nå vil fortelle om sin rolle i saken. Retten skal eksklusivt få høre hans forklaring om dette, sier Furuholmen.

Aktoratet innrømmer at de ble overrasket over tilståelsen, men ikke sjokkert.

— Den beste beskrivelsen er vel at vi ble mildt overrasket, selv om vi ikke er blant dem som har spekulert mest i dette, sier statsadvokat Tor Christian Carlsen.

Spekulasjonene gikk nemlig høyt like før de tiltalte skulle svare på skyldspørsmålet. Furuholmen hadde ikke levert noen bevisoppgave til retten, men varslet at han ville kalle inn fem til ti vitner, betydelig færre enn i tingretten.

Statsadvokatene ønsker foreløpig ikke å si noe om det kan bli aktuelt å gi Schumann uttelling for tilståelsen i form av lavere straffepåstand.

— Det er vanskelig å uttale seg om før vi har hørt hans forklaring. Det blir spennende å høre hva han forklarer, sier Carlsen.

LARSEN, HÅKON MOSVOLD