Det sier Geir Isaksen, den nye konsernsjefen til NSB, til bt.no.

Torsdag formiddag var han på jernbanestasjonen i Bergen. Isaksen startet i sin nye jobb 1.september, og reiser landet rundt med tog for å bli kjent med sin nye arbeidsplass. Han har allerede vært i Trondheim og Stavanger, nå står Bergen for tur.

Kunne gått fortere

Hadde jernbaneutviklingen kommet lenger kunne Isaksen hoppet på toget, enten til Åsane eller Flesland. NSB lokalt har flere ganger luftet muligheten for et lokaltog mellom disse delene av Bergen. Det ville gitt en reisetid på 13 minutter fra Flesland til sentrum, og 20 minutter totalt fra endestopp til endestopp.

Isaksen har fått en gjennomgang av prosjektet, og synes det er spennede.

— Jernbanen har flere fortrinn. Det er mange personer som kan forflyttes raskt i bynære områder.

Politikerne må avgjøre

Isaksen sier derimot at det er politikerne som må ta bestemmelsen.

— Men Flesland-sentrum på 13 minutter høres vel fint ut, spør han.

— Kommer du og NSB til å engasjere dere for å få dette på plass?

— Ideen er nå plantet. Nå må det være opp til de miljøene som vedtar å ta dette videre. Det gjelder Jernbaneverket, Samferdselsdepartementet og politikerne, sier han, og presiserer at "NSB er 100 prosent innstilt på å kjøre tog på gode strekninger".

- Skuffende innstilling

Arne Sortevik (Frp) mener det er skuffende med en ny NSB-sjef som ikke tør tenke høyt og tydelig om NSB sin satsing på persontrafikk i Bergen.

Han mener det derfor blir viktigere at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) kommer på banen.

— For en rød-grønn regjering som vil ha satsing på jernbane må den satsingen også komme i de største byene utenfor Oslo. For en rødgrønn regjering som ønsker utvikling og utbygging av kollektivtransport i de største byene må jernbane være et viktig redskap.

Sortevik spør hvorfor all jernbanesatsingen fra regjeringen skjer i Osloområdet. Han mener hverken Bergen, Stavanger eller Trondheim må akseptere det.

— Jeg er jo redd for at det blir for fristende for regjeringen å la befolkningen i Bergensregionen og i Hordaland betale satsingen på skinnebasert kollektivtransport selv ( gjennom bompenger) Det sparer jo staten for mange penger. Men det er ingen grunn til at Bergen, Hordaland og Vestlandet skal akseptere dette!

Hva bør NSB gjøre? Si din mening under!