Tirsdag avgjør kommunestyret en uvanlig skarp strid om fremtidens skolestruktur i Kvam, og sterke følelsene er i sving: Det står om verdier for barn og unge og om fremtiden for bygdene.

Beste alternativ

— Først og fremst ønsker vi at de små skolene skal bestå som offentlige skoler. Blir de lagt ned, er den beste løsning å opprette friskoler, mener John Einar Thorbjørnsen, Kåre Nes, Herleif Tveit, Per Elkjær Stentsøe og Svein Bergtun. De representerer grendelagene og foreldrene ved Oma, Mundheim og Innstranda skoler. BT møtte dem på Oma skole i går.

Det er Fykse, Mundheim, Oma og Innstranda skole som er foreslått nedlagt. I tillegg er det foreslått å overføre mellomsteget på 27 elever ved Steinsdalen skole. Ålvik skole blir ikke nedlagt de første tre år. Foreldrene bad om at saken måtte utredes nærmere og at de måtte få uttale seg først. Det har de fått. 54 høringsuttalelser er kommet inn. De er entydig kritiske til skolenedleggelse.

— Stadige forslag om å legge ned små skoler er psykisk terror mot bygdesamfunnene. Vi kan ikke sikre tilflytting med så usikre fremtidsutsikter. Ved å satse på friskole kan vi gi barna trygghet og bygdene tro på fremtiden, mener de fire karene.

Trenger 20 fagfolk

Situasjonen for Oma skole skole er spesiell. Hjørnestensbedriften skipsbyggeriet Fjellstrand på Omastrand, skolens nærmeste nabo, har en ordrereserve på over 600 millioner kroner. Verftet er ett av fire norske som har arbeidsoppdrag inn i 2004, og er nummer tre i Norge målt etter ordrebokens tykkelse. Nå trenger bedriften 20 nye sveisere, snekkere, platearbeidere og andre fagfolk. Forsvinner skolen, blir det vanskeligere å skaffe fagfolk.

— Folk på Omastrand bidrar med 6,7 millioner skattekroner til Kvam kommune. Bygdefolket må få noe igjen, påpeker Herleif Tveit og John Einar Thorbjørnsen. De opplyser at kommunen alt i 1997 vedtok å bygge ny skole på Oma, men at intet er skjedd.

Strid om sparing

2,4 millioner regner kommunene med å spare ved å legge ned fire skoler og overføre mellomsteget fra den femte. Foreldrene peker på at flere millioner kroner vil trenges for å bygge ut Strandebarm skole som elevene fra tre skoler overføres til. Dessuten utløses en ny klasse ved Øystese skole. Skyssutgiftene vil øke med 1,1 millioner for fylket og 04, millioner for kommunene. Nye felles lærebøker og flere elever ved andre skoler vil og kreve sitt.

— Vi har nå engasjert byplanlegger i Bergen for å utrede friskolemodell. Vi ser for oss en skole med pedagogisk fundament lik den offentlige skolen og fem underavdelinger med i alt 125 elever, sier John Einar Thorbjørnsen, Kåre Nes, Herleif Tveit, Per Elkjær Stentsøe og Svein Bergtun. Hver enkelt bygd skal selv får vurdere om den vil satse på en friskole.

Lite ønskelig

— Med så små forhold som vi har, er det svært lite ønskelig om foreldrene oppretter friskoler, sier skolesjef Dag Storås. Han forstår foreldrenes frustrasjon og at saken har vakt sterke følelser. Selv mener han politikerne må foreta et valg. Han innrømmer at Strandebarm skole må utvides om elever overføres dit.

— Befolkningen på Omastrand betaler 6 millioner kroner i skatt til kommunen. Bør de ikke få noe igjen?

— Her ligger det politiske dilemmaet. Når kommunen har for lite penger å drive skole for, må vi endre på noe, understreker Storås.

— Det er teit å legge ned skolen vår. Hvorfor har ikke kommuneledelsen spurt oss elever? undrer de eldste elevene, Carita Klubben, Jannicke Grønning, Camilla Haveland og Andrea Gjerde. De trives gode på skolen og opplever ikke mobbing. Legges skolen ned sammenlikner de med en menneskekropp som mister en arm.

— Hva betyr skolen for bygdene?

— Skolen er et samlingspunkt og et ankerfeste for en bygd. Den gir trygghet for barna og bidrar til å gi dem et godt oppvekstmiljø. Hva den betyr for bygdene ser vi at det veldige engasjementet for å beholde skolene, påpeker John Einar Thorbjørnsen, Kåre Nes, Herleif Tveit, Per Elkjær Stentsøe og Svein Bergtun.

De mener barnas fritid stjeles når de må kjøre buss til skolen. Barna blir ikke sprekere eller friskere av det. Veksten i Kvam skjer nettopp i bygdene. Derfor vil de sikre de for fremtiden.

TRIVES: Elevene trives på Oma skole og vil ikke miste den. Ingelin Oma Jørgenvik (t.v.) og Tora Haugen Myklebust har det gøy i snøhaugene på skoleplassen.<p/>FOTO: TOR KRISTIANSEN