En 22 år gammel ransdømt mann er siktet for legemsbeskadigelse med særlig farlig redskap, i dette tilfellet en glassbolle som ble knust mot hodet til Larsen.

Politiadvokat Geir Indal ved Nordre Buskerud politidistrikt opplyser til NTB at 22-åringen har erkjent de faktiske forhold. Ifølge forklaringen skal slaget ha vært en reaksjon på at Larsen urinerte på noe nyvasket tøy som 22-åringen som ganggutt hadde ansvar for.

– Vi vet ikke om dette er riktig, sier Indal.

Han opplyser at politiet har avhørt cirka ti personer, både ansatte og innsatte i fengselet, og har «klarlagt hovedlinjene».

Avdelingsdirektør Andreas Skulberg i Kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet opplyser til NTB at departementet har fått en foreløpig rapport fra Ringerike fengsel og Kriminalomsorgen Region Sør.

– Foreløpig har vi ikke sett noen åpenbar rutinesvikt, eller at denne hendelsen kunne ha vært forebygget på noen måte, sier han.

Skulberg tar forbehold om at nye opplysninger kan komme fram i den endelige rapporten. Han ønsker også å uttrykke medfølelse med de pårørende.

Terje Larsen sonet en dom for hytteinnbrudd, og er i flere saker dømt for til sammen 644 slike innbrudd.

Helge Skodvin (arkiv)