– Erstatningene kan bli veldig store, faktisk i mangemillionersklassen, sier advokat Erik Johnsrud, som fører saken for tre av de fire dykkerne som har reist søksmål mot staten.

Johnsrud forklarer at erstatningsbeløpene vil bli «veldig store» fordi saksøkerne hadde høy lønn i jobben som dykkere, og fordi de falt ut av arbeidslivet på grunn av helseskadene de pådro seg som pionerdykkere i Nordsjøen.

En av saksøkerne, Dag Vilnes, sier til NTB at det har tatt to år fra han reiste søksmålet til saken kom opp i Oslo tingrett.

– Vi håper staten nå vil innrømme ansvar for de helseskadene vi ble påført, og betale skikkelige erstatninger. Så langt har vi bare fått delvis kompensasjon, sier han

Heiko Junge / SCANPIX
Heiko Junge / SCANPIX