Nyborg mener at det er helt nødvendig at ansvaret igjen blir samlet i ett forvaltningsorgan dersom man skal satse på kollektivtransporttilbudet i Bergensområdet. Dette skriver hun i et brev til samferdselsministeren.

Det er i utgangspunktet fylkeskommunene som drifter kollektivtransporten. Men Bergen kommune har fram til 2007 ansvaret selv, som et forsøksprosjekt. Fylkesordføreren hevder at dette gir samordningsproblemer og unødvendige administrative kostnader.

Hun mener også at forsøket hindrer mulighetene for felles satsning mellom de fylkeskommunale rutene, og ber samferdselsministeren om å avvikle forsøksprosjektet når prøveperioden er ute.