Lite minner om solvarme svaberg og langgrunn strand i badeviken i Alvøen en våt septemberdag. Naboene har likevel stilt mannsterke opp for å markere sin protest mot boligbygging ved den populære badeplassen på Eidet.

Like ved svaberget ligger en eksklusiv boligtomt som ble solgt for 5,5 millioner kroner i 2009. Før jul i fjor ga Etat for byggesak og private planer dispensasjon til å bygge deler av et nytt bolighus innenfor 25-meters grensen fra sjø, stikk i strid med det generelle byggeforbudet i kommuneplanen.

Både Naturvernforbundet og naboer protesterte. De mente huset ville komme så nær folk som soler seg på svaberget at det kun er snakk om ti meter.

— Vi frykter at et hus så nær badeviken vil ha en avvisende effekt på folk. Viken er veldig populær blant barnefamilier, lokalbefolkning, skoleklasser og barnehager på utflukt, sier nabo Trond Jensen.

- Katastrofale følger

Den omstridte boligtomten tilhører et område som ble regulert til boligbygging i 1994. Tomten har skiftet eier flere ganger, og dagens eiere kjøpte den i god tro om at de investerte i en regulert tomt med tillatelse til å bygge bolig, ifølge advokat Jakob Chr. Christensen i Advokatfirmaet Kyrre ANS.

— Får de ikke dispensasjon, kan det får katastrofale følger. I verste fall blir tomten svært vanskelig å bygge på, sier Christensen.

I 2006 innførte Bergen kommune et generelt byggeforbud i 25-metersbeltet ved sjø i kommuneplanen. I vår kom dessuten de nye, statlige retningslinjene for forvaltning av strandsonen som skal fremme bygging gjennom planer fremfor dispensasjoner.

Naboer og Naturvernforbundet i Hordaland reagerte derfor med vantro da de så at Etat for byggesak og private planer gikk inn for dispensasjonen.

Ønsker fortetting

— Badeviken er en av få som ennå ikke er privatisert i hele Laksevåg bydel, og er således av uvurderlig verdi for lokalsamfunnet, ettersom stadig flere folk flytter til Alvøen-området, heter det i klagen fra Naturvernforbundet.

Fylkesmannen i Hordaland skriver at "hensynet til allmennhetens friluftsinteresser vil bli vesentlig tilsidesatt av tiltaket". Dessuten viser fylkesmannen til at kommuneplanen har forrang foran den eldre reguleringsplanen, og at strandsonevernet er blitt vesentlig skjerpet siden området ble regulert i 1994.

I Etat for byggesak og private planer ble klagene imidlertid blankt avvist. Der mente de at fordelene ved å gi dispensasjon til bygging var flere enn ulempene. "Man får en fortetting i tråd med gjeldende reguleringsplan som tar mer hensyn til stedlige forhold enn den mer grovmaskete kommuneplanen", lød vurderingen som ble oversendt byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø i april.

Vil finne lykkelig løsning

Før helgen troppet flere av naboene opp på byråd Lisbeth Iversens (KrF) kontor.

— Det var en konstruktiv nabogjeng som møtte. De var ikke imot huset, men ønsket å flytte det slik at 25-metersbeltet og badeplassen ble skjermet. Vi fikk dessuten flere innspill på bruk og ferdsel i området, sier Iversen.

Hun har nå bedt byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø om en ny vurdering av saken som skal behandles politisk i byrådet innen fjorten dager.

— Vi ser badeviken som viktig og mener det må være mulig å finne en løsning som gjør alle lykkelige til slutt. Det må gå an å bygge hus uten at folk skal føle at de bader i hagen til noen, sier Iversen.

— Dersom vi kan finne en løsning som både utbygger, velforening og andre berørte parter kan være fornøyd med, er det til det beste for alle, men jeg tror ikke siste ord er sagt i denne saken, sier advokat Christensen.

BT fikk i går ikke kontakt med tomteeieren som er i utlandet.

VIL BADE I FRED: Hvem vil sole seg i bikini like foran stuevinduene til noen, spør Trond Jensen til venstre. Han og naboene protesterer mot en ny bolig som kan komme like ved svaberget de står på ved badeplassen Eidet i Alvøen. Videre fra venstre: Steffen Lund, Didrik Bergset Andersen, Marie Bergset Andersen, Jorun Ellertsen, Ingvard Ellertsen, Hilde Bergset Andersen, Eirik Jensen Versto, Bård Jensen Versto, Eli Versto, Amalie Tvedegaard Heim, Claus Frimann Bang, Bente Amundsen, Helle Amundsen, Matias Amundsen og Linnea Espevik.
TOR HØVIK
Eidet badeplass Alvøen kart.pdf