— At man må oppsøke bensinstasjoner og kafeer for å gå på do i løpet av en arbeidsdag, hører ikke noe sted hjemme, sier Robert Aasmul, daglig leder i Taxi 1.

Sjåførene i Taxi 1, Norgestaxi og Bryggen taxi står uten toalettfasiliteter på holdeplassene i Bergen. Det er nemlig den eldste drosjesentralen i byen, Bergen Taxi, som har enerett på drosjebodene med tilhørende oppholdsrom og toalett.

— I mange tilfeller føles det uverdig at en sjåfør ikke skal kunne få benytte seg av toalettfasiliteter på holdeplassen som sin noe mer erfarne kollega har mulighet til, sier Aasmul.

De mange sjåførene har heller ikke noe sted å gå inn når det regner, eller for å koke seg en kopp kaffe.

— På vinterstid må sjåførene våre sitte i bilen fordi de ikke har noe sted å gå inn. Det forurenser mer, og er ikke noe vi ønsker, sier Kurt Ulveseth, daglig leder i Bryggen taxi.

Møtt motstand

Ordningen henger igjen fra tiden da Bergen Taxi hadde drosjemonopol i Bergen. Selskapet fikk da satt opp drosjeboder på sentrale steder i Bergensområdet, blant annet på Danmarks plass, Nesttun, Åsane og Fyllingsdalen.

Siden Norgestaxi kom på banen for over ti år siden, har de ønsket å få plass toalett- og oppholdsrom i sentrum for sine egne sjåfører.

— Vi har vært i kontakt med kommunen om lokaler på Engen og Danmarks plass, men har møtt motstand. Når våre sjåfører skal vaske hendene, spise et måltid eller gå på do, så må de oppsøke eksterne steder som bensinstasjoner og kafeer. Drosjenæringen er en viktig faktor for at byen Bergen skal leve, men likevel blir ikke næringen tatt seriøst, sier Jan Tennfjord, daglig leder i Norgestaxi.

Også Taxi 1-lederen er frustrert over å ikke nå frem i diskusjonene rundt holdeplasser.

— Vi har i mange år tatt det opp med kommune og fylkeskommune, men kommer ingen vei.

Vil ikke dele

Av konkurransemessige årsaker har Bergen Taxi ingen planer om å frivillig dele toalettilbudet med kollegene i andre selskaper.

— Vi har valgt å bruke ressurser på disse bodene av to grunner; for å posisjonere oss med biler i områder med stor etterspørsel, samt for å sikre et tilfredsstillende arbeidsmiljø. Det må være opp til hvert enkelt selskap å tilrettelegge egne forhold på best mulig måte, sier daglig leder Jan Valeur i Bergen Taxi.

- Har du forståelse for at det føles urettferdig når de andre selskapene ikke har lykkes i å opprette egne boder?

— Jeg ser problemstillingen, men at vi skal ta ansvar for lokaler som skal brukes av andre enn våre ansatte, er urimelig.

Krever do for alle

De tre konkurrerende drosjelederne stiller seg nå bak et felles krav.

— Fylkeskommunen må i samarbeid med kommunen ta ansvar for å tilrettelegge for nye holdeplassfasiliteter i sentrum som kan benyttes av hele næringen, hvor alle betaler sin del, sier Ulveseth.

Jan Sivertsen, leder i Vestnorsk Transportarbeiderforening, støtter utspillet.

— Når fylkeskommunen har sørget for frislepp i næringen, så må de også ta på seg ansvaret med å legge til rette for konkurranse. Dette er i høyeste grad et politisk ansvar.

Han mener fylkeskommunen må kjøpe bodene fra Bergen taxi og sørge for at de gjøres tilgjengelig for alle.

— Taxisjåførene er en gruppe som har falt mellom alle stoler, og fortjener i alle høyeste grad et løft, sier Sivertsen.

Skal drøftes

Fylkeskommunen er i gang med en evaluering av drosjesituasjonen i Bergen, og holdeplasser er et av temaene som tas opp her.

— Vi ser at dette kan være et problem, og det er naturlig at det blir drøftet. Saken skal opp i samferdselsutvalget og fylkesutvalget i november, men jeg vil ikke konkludere med noe, sier Rolf Rosenlund, seksjonsleder på samferdselsavdelingen.

Hva synes du om situasjonen for drosjesjåførene i Bergen?