Dagens rettssak begynte som en kamp om definisjoner. Politiadvokat Duc Van Nguyen var særlig opptatt av skillet mellom demonstrasjoner og sivil ulydighet.

For å holde en lovlig demonstrasjon må man melde fratil politiet to dager i forveien, fortalte han.

— Man ringer ikke til politiet om man skal gjennomføre sivil ulydighet, da er poenget borte, svarte Synnøve Kvamme.

Både hun og medaksjonist Aslak Helleve forklarte seg om de ulike konfrontasjonene med politiet. Begge mener at politiet i løpet av 2011 endret holdning og plutselig la seg på en hardere linje mot demonstrantene.

- Politiet opptrådte useriøst

Flere av de tiltalte hevder også at politiet har opptrådt useriøst i hvordan de har forholdt seg til ferdselsforbudene demonstrantene er blitt pålagt.

— Når jeg prøvde å få unntakelser fra forbudet for å besøket familie, ble dette bare utsatt av politiet, uten at jeg fikk noen som helst grunn for dette, fortalte Synnøve Kvamme.

Politiet ville ikke straffe masteaksjonistene i Hardanger, og gikk inn for påtaleunnlatelse i saken. Det var ikke godt nok for masteaksjonistene, som heller vil kjempe for å bli renvasket.

— Jeg godtar ikke påtaleunnlatelse fordi det er å skrive under på at jeg er skyldig, sa Aslak Helleve før han forlot tiltalebenken.

AKTOR: Politiadvokat Duc Van Nguyen var opptatt av skillet mellom demonstrasjoner og sivil ulydighet.
ELIAS DAHLEN
AKSJONISTER: Arne Andersen (fra v.), Synnøve Kvamme og Anita Aalvik.
ELIAS DAHLEN

Han fremhevet at politiets advarsler om sanksjoner har hatt tilbakevirkende kraft og at han er blitt straffet for forhold han sier han først bare fikk advarsler fra politiet på.

— De tok seg til rette

En av de andre tiltalte, Gro Signe Aalvik, forklarte seg det hun mener er forseelser fra Statnetts side under utbyggingen i området. Hun nevnte usikrede byggeplasser, usikret tungtransport og last over turveier, uten varsling på forhånd, som årsaken til at hun valgte å aksjonere.

— Var du på dette tidspunktet kjent med regelen om at demonstrasjoner må meldes til politiet på forhånd? spurte politiadvokat Nguyen.

— Jeg følte det ikke som en demonstrasjon, det jeg gjorde. De kom inn på mitt område og tok seg til rette. De hadde ikke sagt fra til meg om hvordan de kom til å fare frem, så jeg følte ikke de fortjente det motsatte tilbake, sa Aalvik.

Spurte dommeren

— Har de lov å gi meg et ferdselsforbud som gjør at jeg er totalt innesperreti dalen der jeg bor? spurte Gudrun Folkedal dommerfullmektig Anne-Sofie Lutro,da tiltalen mot henne ble lest opp av aktor.

Forskjellsbehandling og mangel på samordning blir trukket frem somviktige punkter av de tiltalte. Flere mener politiet i de ulike kommunene harbehandlet situasjonen ulikt.

— Det virker som om politiet har manglet kontroll og gjort tingvilkårlig, sier Gudrun Folkedal.

Hun ble arrestert mens hun stod og filmet endemonstrasjon i 2012.