Dette frykter ordføreren i Samnanger kommune, Marit Aksnes Aase. Hun er opprørt etter Helse Bergens vedtak om å slå sammen kommunens ambulansetjeneste med Fusa kommune. Den utvidete stasjonen vil være i Eikelandsosen.

Lengre responstid?

— Nødlidende som bor på grensen til Bergen kommune må minst vente 25 minutter ekstra på ambulansen, forklarer Aksnes Aase.

Det er tiden det tar å kjøre fra Eikelandsosen til Tysse. I tillegg kommer kjøretiden fra Tysse og videre til steder som Eikedalen - og Hisdal.

De to kommunene skal nå dekkes av to ambulanser på dagtid og en på kveldstid og helger.

— Vi har ingen kommunegrenser tegnet inn på ambulansekartet. Bilene i Arna, Voss, Dale, Os og Osterøy vil kunne tre inn ved akutt-tilfeller. Nærmeste bil kommer, forsikrer Jarle Vikebø, ambulansesjef i Helse Bergen.

Aknes Aase blir ikke beroliget.

— Helse Bergen bør tenke på at det er forskjell på by og land. Vi bor i en grisgrendt kommune, hvor det ikke er like raskt å ta seg frem, fastslår hun.

Vil styrke kompetansen

— Hvorfor har dere valgt å samle ambulansetjenesten i Eikelandsosen?

— Vil heve den faglige kompetansen. På sikt er det slik vi får rekruttert faglig kompetent personell. Samlingen av personell til én stasjon vil skape et godt faglig miljø, sier Vikebø.

I Eikelandsosen vil personellet få daglig trening i akuttmedisin, traumetrening og avansert hjerte- og lungeredning,.

— Tjenesten i Tysse har vært basert på hjemmevakt, presiserer han..

Han mener at prøveordningen i fjor høst har vist at dette fungerer godt.

Samnanger-ordfører Aksnes Aase er uenig.

— Prøveordningsperioden har forsterket kommunenes oppfatning av at dette er en feilvurdering. Vi vil få et dårligere tilbud, sier Aksnes Aase.

Hun mener at kommunen har hatt en fullgod kompetanse på hjemmevakt-ordningen, som har fungert svært bra.

I Tysse er det opprettet en aksjonsgruppe mot samordningen av ambulansetjenesten i bygden. Søndag kl. 18, ved Bjørkheimen, vil de demonstrere mot vedtaket.