— Alle som driver med akuttmedisinsk behandling vet hvor viktig det er med god behandling den første timen, sier avdelingsleder Hilde Sandvin og Anne Marit Buer fra TV-NSF foreningen ved Intensivavdelingen på Odda Sjukehus.

— Med nedleggelse av kirurgisk akuttberedskap ved Odda Sjukehus, vil pasienter i Indre Hardanger fratas muligheten til å få en fullverdig behandling i denne viktige fasen, og liv og helse vil gå tapt, sier de to til Hardanger Folkeblad.

— Vi har rundt 35 større ulykker i året, som krever kirurgi. En del av disse blir operert i Odda, andre blir stabilisert og transportert videre til spesialkirurgi, enten til Haukeland, eller Haugesund Sjukehus, understreker de to.