Trebarnsfaren fra Bergen er kjent over hele Norge etter å ha fortalt sin historie på tv. Han er avhengig av en hjertedonasjon, men ingen vil være donor.

Aarsand er innlagt på Rikshospitalet. Derfra arbeider han for tiden med å få endret donorlovgivningen, samtidig som han planlegger laksetrapper og flomsikring på Nesttun.

— Jeg har alltid vært et engasjert menneske, og det er jeg fremdeles. Selv om det er usikkert hvor lenge jeg har igjen, sier Aarsand.

Store planer

Aarsand er medlem i den frivillige venneforeningen Nesttunvassdragets venner. De har nettopp sendt et forslag til BKK om hvordan området kan flomsikres.

— Kommunen har planlagt å legge hele elven i rør. Det kan vi ikke finne oss i, sier Aarsand.

Hovedpoenget med foreningens forslag er regulering av Grimevannet og Myrdalsvannet, slik at disse kan tappes ved flomfare og brukes som buffer. På den måten vil området bli flomsikkert, uten at det går ut over den fine naturen i området.

For Aarsand har mange visjoner om hvordan Nesttunvassdraget bør se ut i fremtiden.

  • For mange herrens år siden gikk det laks i elven her. Nå vil vi ha laksen tilbake.

I Hopsfossen står det et kraftverk og sperrer for laksen. Aarsand ønsker at de to skal dele vannet og året mellom seg.

— Kraftverket kan få produsere mens laksen er i havet. Og så kan laksen få svømme i fred i elven om sommeren.

Drømmen er å få etablert en egen ideell stiftelse som kan kjøpe opp kraftverket og bruke alt overskuddet på forskjønnelse av Nesttunvassdraget.

Gjør det for ettertiden

Aarsand mener Bergen kommune ikke er klar over det utrolige potensialet som ligger i elver og fosser og bekker.

— Møllendalselven, for eksempel, ligger jo i kloakkrør. Helt ufattelig, sier Aarsand.

Han tilstår at han alltid har vært spesielt opptatt av «det livgivende vannet». Han fnyser av at Bergen kaller seg en miljøby, og ber politikerne se hva de gjør ute i verden. Berlin, Ålborg og Seoul nevnes som forbilder. Og Oslo.

— Akerselven er en pryd, sier Aarsand.

— Hvorfor engasjerer du deg i noe du kanskje ikke kommer til å se resultatene av selv?

— Jeg gjør dette for dem som kommer etter meg. Jeg vil ikke at de skal arve en søppelplass.

ENGASJERT PASIENT: - Når jeg arbeider med dette fra sykesengen, så må folk klare å ta en skikkelig vårdugnad ved Nesttunelven, sier hjertesyke Terje Aarsand.

HÅVAD BJELLAND