Det er duket for en durabelig kamp om Oslo-OL på helgens Frp-landsmøte på Gardermoen. To fylkeslag, Sogn og Fjordane og Troms, har levert inn resolusjonsforslag om at partiet skal si krystallklart nei til arrangementet.

- Vi vil ikke at dette skal være en forhandlingssak i regjeringen. Derfor vil vi at landsmøtet skal si et klart nei, sier Frps fylkesleder i Sogn og Fjordane Frank Willy Djuvik.

Vil stoppe ledelsens strategi

Det er trolig to mulige utfall av saken. Enten sier landsmøtet nei til OL i hovedstaden i 2022 eller så blir spørsmålet oversendt stortingsgruppen for videre håndtering. Etter hva BT erfarer vil Frp sentralt forsøke å unngå at et nei blir vedtatt på landsmøtet. Det skyldes at de sitter i en koalisjonsregjering, og vil være avhengig av Høyre når det gjelder utfallet på saken.

- OL-tilhengerne i partiet ønsker nok å utsette saken. Da blir handlingsrommet større, sier Djuvik.

Han forsøkte tidligere i år å få landsstyret, partiets nest høyeste organ, til å vedta er klart nei til OL. Det lyktes han ikke med. Saken ble aldri votert over. Nå håper han på omkamp.

- Hvis Frp sitt landsmøte sier nei til OL, så vil det være veldig førende for våre statsråder. Det blir da veldig vanskelig å få en samlet innstilling i regjeringen som sier ja til OL, sier Djuvik.

Frp er som alle andre partier delt etter geografi i OL-saken. Motstanden er størst i sør, vest, midt og nord, mens Østlandet er mer positive. Saken har vært oppe til behandling i stortingsgruppen. Det var et flertall mot.

- Jeg klarer ikke å se en eneste ting Høyre kan tilby Frp som kan forsvare å bruke så mye penger på et OL, sier Frps fylkesleder i Sogn og Fjordane.

Frykter utsettelse

Størst er trolig motstanden i Troms Frp, fylket som fikk OL-drømmen sin torpedert i 2008. De har også sendt inn et resolusjonsforslag om å si nei til OL.

- Vi ønsker jo ikke å bruke flere milliarder kroner på en statsgaranti til et OL i Oslo. Vi er ganske sikker på at det kostnadsoverslaget som er nå vil bli vesentlig høyere om åtte år, sier fylkesleder Geir Arne Winther.

- Føler du Frp var mer mot OL da det skulle arrangeres i Tromsø enn de har vært mot et OL i Oslo?

- Der har du nok et poeng, ja.

Frps kulturpolitiske talsmann, Ib Thomsen, er positiv til en OL-søknad. Han mener det er viktig å ta diskusjonen på landsmøtet, men at det ikke bør vedtas et definitivt «ja» eller «nei».

- Det bør ikke gjøres et vedtak som låser den ene eller andre veien, saken bør i stedet oversendes stortingsgruppen. Et absolutt vedtak kan gjøre det vanskelig for partiet i regjeringen, sier Thomsen.

Vil ikke binde regjeringen

- Hvis landsmøtet sier nei til OL-søknad, mener du da at Frp i regjering kan støtte en søknad?

- Nei, det kan bli vanskelig, og det kan sette regjeringen i en vanskelig situasjon.

- Hvorfor mener du Norge bør arrangere OL?

- Norge er et vintersportsland, og vi kan ikke bare glede oss over resultatene, men ikke ønske å ta en del av det å arrangere. Samtidig har jeg sendt brev til søkerkomiteen om at vi må få dette ned på jorden, sier Thomsen.

Han ønsker å se på etterbruk av blant annet Vikingskipet og Gjøvikhallen.

Gjermund Hagesæter fra Hordaland Frp sitter i redaksjonskomiteen. Det er redaksjonskomiteen som bestemmer hvilke resolusjoner som skal behandles eller ikke.

- Jeg er mot OL. Det er mye penger og jeg har problemer med å se at vi får nok igjen for pengene. Sykkel-VM i Bergen fikk en offentlig støtte på 30 millioner kroner. Med en statsgaranti for OL i Oslo på vel 30 milliarder kroner, betyr det at vi kan arrangere sykkel-VM i Bergen i 1000 år - frem til 3014 - for de samme pengene, sier Hagesæter.

Han sier at Hordaland Frp, på sitt nylig avholdte årsmøte, med stort flertall vedtok å si nei til OL i Oslo.