I dag skal skolebruksplanen for de videregående skolene i Hordaland behandles i opplæringsutvalget i fylkeskommunen. Et vedtak her vil legge sterke føringer på den endelige behandlingen i Fylkestinget.

— Vi ser ikke noen grunn til at en tradisjonsrik, velfungerende og sentral skole skal legges ned når det allerede er plassmangel ved andre skoler, sier Sindre Fonnes som går i første klasse ved Fana gymnas.

Sammen med en stor gruppe elever er han på plass foran fylkesbygget i Agnes Mowinckels gate for å protestere.

Fana gymnas, med et halvt tusen elevplasser, er foreslått nedlagt. Men i skole­bruksplanen legges det ikke opp til at alle elevene får plass på skoler i sentrum eller Bergen Sør.

— Vi skjønner ikke hvor elevene våre skal gå i fremtiden. De må jo ut av kommunen for å få det samme tilbudet hvis de legger ned, sier Merethe Foer, tillitsvalgt Utdanningsforbundet, som organiserer nesten alle lærerne på Fana gymnas.

- Ikke plass til alle

Elevplassene skal, ifølge skolebruksplanen, overføres til skolene Nordahl Grieg, Sandsli og Langhaugen. Men i skolebruksplanen legges det opp til en økning på skolene som kun vil klare å ta unna halvparten av elevtallet fra Fana. Det forutsetter dessuten en ombygging og mulig nybygg på de tre skolene.

KJEMPER FOR SKOLEN: Sindre Fonnes (fra v.), Håvard Sagen, Mads Alsaker, Claus Gundersen og Markus Sigvardsen.
CAMILLA AHAMATH

Skolebruksplanen for sentrumsskolene er allerede vedtatt. Der skal tre skoler legges ned og flyttes inn i nye Amalie Skram videregående skole. Samlet vil det likevel bli en reduksjon i antall plasser for studiespesialisering også der.

Det vil med andre ord ikke være plass til elevene fra Fana der heller.

Heller ikke i Os eller i Fyllingsdalen er det plass til alle plassene som forsvinner. I Arna og på Laksevåg skal også antallet plasser for studiespesialisering reduseres, til dels kraftig.

— Heller ikke privatskolene vil kunne ta inn alle elevene, sier Merethe Foer.

Flere elever

Skolebruksplanen som skal vedtas peker frem til 2025. Da vil det, etter fylkeskommunens egne tall, være rundt 1000 flere bergensere i aldersgruppen 16 til 19 år. Legger vi til kommunene rundt Bergen er veksten dobbelt så stor.

Tradisjonelt velger halvparten av ungdommene studiespesialiserende retning i videregående skole, altså 1000. I skolebruksplanen legges det opp til en samlet økning på skolene i bergensregionen (Bergen, Lindås, Os og Sotra) på litt over 300 i studiespesialisering frem til 2025.

— Dette er i tillegg veldig forsiktige anslag for befolkningsveksten. Det vil ikke være nok plasser, sier Merete Foer.

Hun og kollegene på Fana gymnas har vært i kontakt med fylkespolitikerne for og presentert sine regnestykker.

— Vi har fått til svar at det er interessante tall. Vi bare krysser fingrene for at de skal skjønne at regnestykket i skolebruksplanen ikke går opp.

Regner på nytt

Torkild Åmland, nestleder både i Bergen Frp og Hordaland Frp, sier at bergenspartiet har levert en henstilling om å bevare Fana Gymnas.

Det var i går hektisk møtevirksomhet om saken.

Frps gruppeleder i fylket, Terje Søviknes, sier han har vært i møter både med lokalpartiet i Bergen og koalisjonspartnerne Venstre og Høyre.

— Vi er i en prosess som vil vare frem til møtet i dag, og kanskje også inn i selve møtet, sier han.

Dan Femoen (H), som er nestleder i opplæringsutvalget, sier de går gjennom regnestykkene på nytt.

OVER OG UT: Fana gymnas skal legges ned, men hvor skal elevene gå? spør lærerne. ARKIVFOTO: TOR HØVIK
TOR HØVIK
PROTEST: Elever fra Fana Gymnas har møtt opp ved fylkeskommunens kontorer.
EIRIK BREKKE