– I praksis betyr det at Dagskolens helhetspakke med allmennfag og oppfølging blir lagt ned.

Det frykter rådgiver Rolf Rasmussen ved Dagskolen. Han ber politikerne tenke seg svært godt om før de følger Opplæringsavdelingen i Hordaland sin anbefaling om å flytte midlene til kriminalomsorgens tilbud ved Åsane videregående fra høsten, slik innstillingen er til møtet i Opplærings— og helseutvalget 19. juni.

– Fjerner svært godt tilbud

– Vi er ikke motstander av at skolen organisatorisk flyttes under Åsane videregående og beholdes som et sentrumsnært beliggende tilbud, men hvis det innebærer at vi blir lagt ned eller fysisk flyttes, noe ingen sier noe klart om, mener vi at et svært godt tilbud for utsatte grupper fjernes, sier Rasmussen.

– Ifølge den kommende Stortingsmeldingen om kriminalomsorgen vil vi bli oppfordret til å tenke nyskapende og helhetlig. Det er akkurat det vi har gjort, påpeker Rasmussen, derfor er en nedleggelse av Dagskolen et skritt bort fra fremtidens kriminalomsorg, mener han.

Vil gi et best mulig tilbud

– Målet er å gi et best mulig tilbud, slik at de innsatte får fullført utdanningen de har påbegynt i fengselet etter endt soning, sier skolesjef Inger Øvsthus-Tønder ved Opplæringsavdelingen. Hun mener erfaringer fra delt ansvar mellom Årstad og Åsane viser en dårlig sammenheng av opplæringen i overgangen fra soning til frihet.

Her har Dagskolen en annen oppfatning.

– Våren 2005 startet vi opp et samarbeid som skulle føre fengselsundervisningen og Dagskolen nærmere, men som Åsane, av uforklarlige grunner, valgte å stoppe høsten 2006, sier Rasmussen.

– Hvordan den nye ordningen i Åsane blir, er ikke helt utviklet enda, men vi vil gi et bredt og godt tilbud, forsikrer Inger Øvsthus Tønder.

– Gir det politikerne vil ha

Siden Dagskolen startet opp i 1981 har den hatt mellom 1000 og 1400 elever. Mange av disse er i fast arbeid i dag.

– Det føles svært paradoksalt å legge ned et tilbud som gir det mange politikere nettopp etterspør – skjermet, tilrettelagt undervisning og oppfølging med tverretatlig innsats for utsatte grupper, sier studieretningsleder Trond Lygre.

En spørreundersøkelse ved norske fengsler viser at innsatte ønsker seg yrkesfag fremfor allmennfag etter endt soning.

– Denne undersøkelsen mener jeg gir et feil bilde. Allmennfag er en modningsprosess, og også en del av yrkesskolen. Mange tar allmennfagene hos oss, før de fortsetter veien mot et fagbrev, sier Lygre, som mener det blir feil å presse elever til å ta yrkesfag.

Rektorer går for Åsane

Rektorene både ved Åsane og Årstad går inn for flytting til Åsane. Åsanes rektor overlater til skolesjefen å kommentere saken. Rektor ved Årstad har følgende melding:

– Det er ikke så mange av de innsatte som ønsker seg allmennfag, og siste Stortingsmelding gir klar beskjed om å få folk fortest mulig ut i arbeid etter endt soning. Derfor mener jeg det er rett å kanalisere ressursene til Åsane, slik at de kommer den primære målgruppen, nemlig de innsatte som skal løslates og skal over i et normalt liv, til gode. Det er selvfølgelig synd hvis det er elever som har hatt et tilbud ved Dagskolen, som faller utenfor målgruppen, men det synes riktig å bruke ressursene i fengselet, sier rektor Inger Morken.

Elever og tidligere elever ved Dagskolen mobiliserer nå for å beholde skolen.

De får støtte fra Årstad sosialtjeneste og Botreningssenteret.