27. mai viste de frem et flunkende nytt akuttmottak på Haraldsplass diakonale sykehus. Prislapp ti millioner kroner. Nå vil styret i Helse Vest legge ned avdelingen og la Haukeland universitetssykehus stå med akuttmottaket på egen hånd.

— For oss er det utrolig viktig å beholde et akuttmottak. Dette blir som å ta hjertet ut av et velfungerende sykehus, sier Eivind Hansen, administrerende direktør på Haraldsplass.

Lang forhistorie

Det er en langvarig strid som ligger bak. Helt siden siste halvdel av 90-tallet har Haraldsplass slåss for å beholde akuttmottaket.

Torsdag skal saken nok en gang behandles av styret i Helse Vest. Denne gangen kan avgjørelsen falle og mye tyder på at resultatet blir at Haraldsplass går tapende ut.

I styredokumentene begrunnes dette med at felles akuttjeneste vil gi mer «forutsigbarhet», at en vil «unngå at pasienter blir sendt til «feil» sykehus og dermed tap av tid».

Klinikksjef på Medisinsk klinikk på Haraldsplass, Rolf Pedersen, peker på at det ikke er noe stort pasientvolum som går mellom sykehusene i dag.

— Dette har aldri blitt pekt på som et problem. Med en sammenslåing derimot blir det en betydelig transport av pasienter sykehusene imellom.

Et annet argument er at en omlegging vil innebære en forbedring av behandlingstilbudet for akutte hjertepasienter. Eivind Hansen avviser kategorisk disse argumentene.

— Slike pasienter sendes allerede direkte til Haukeland., sier sykehusdirektøren.

— Kvalitativt og kostnadsmessig er dette er dette helt feil, oppsummerer han.

Manglende dokumentasjon

Hansen har sendt brev til styret i Helse Vest med syv spørsmål. Der etterlyser han argumenter for nedleggingen av akuttmottaket på Haraldsplass.

Og Hansen får støtte i en rapport fra analyseselskapet Prosesspartner, utarbeidet på oppdrag fra Haraldsplass.

I rapporten konkluderes det med at det ikke kan dokumenteres at det er penger å spare på et felles akuttmottak. Ei heller kan det, ifølge rapporten, dokumenteres at kvaliteten vil bli bedre.

Tvert imot oppsummerer Prosesspartner rapporten slik: «Dersom redusert ventetid og liggetid i akuttmottak, samt redusert transporttid anses å representere en kvalitetsforbedring, indikerer de gjennomførte analysene at en delt modell kan være å foretrekke».

Eivind Hansen peker på at både Haraldsplass og Haukeland er å regne blant de mest kostnadseffektive sykehusene i landet.

— Hvorfor da røre til dette, spør han.

«VIKTIG Å BEHOLDE»: - Å legge ned akuttmottaket på Haraldsplass, blir som å ta hjertet ut av et velfungerende sykehus, sier Eivind Hansen, administrerende direktør på sykehuset. ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE