— Det må være bortimot unikt at fire tunge forskningsmiljøer gjør felles fremstøt for å skaffe seg like store andeler av budsjettpotten, mener styreformann i Sarsia Innovation AS, Jan Einar Greve.

Sarsia Innovation AS, med hovedkvarter på Høyteknologisenteret i Bergen, håper å reise en samlet kapital på opp mot tre hundre millioner kroner med fellesfremstøtet overfor Stortinget. Forskningsparkene vil at staten bidrar med to kroner for hver krone som private skyter inn, slik tilfellet er i Danmark.

Kommersialisering

— Sarsia vil med støtte fra sine private aksjonærer kunne reise totalt 75-100 millioner kroner til et såkornfond. Dermed vil fondets totale størrelse kunne bli 250-300 millioner kroner, opplyser styreformann Jan Einar Greve i et brev til Olav Akselsen (Ap), leder Stortingets næringskomité.

Sarsia Innovation AS har ansvaret for kommersialisering av forskningsresultater fra Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) i Bergen.

Fremfor å sitte på hver sin tue og kjempe innbyrdes om den største kakebiten, har forskningsparkene i landets universitetsbyer gjort felles sak overfor næringskomiteen for å opprette regionale såkornfond. Saken avgjøres i Stortinget om kort tid.

«Har ideer og apparat»

— Vi har ideene, vi har apparatet og vi har privat kapital i ryggen. Nå trengs statlig medvirkning for å realisere potensialet, sier Greve.

Han mener det ikke er noen motsetning mellom distriktsprofilen som ligger i bunn av Stortingets tidligere vedtak, og ønsket fra universitetsbyene om å tilegne seg mesteparten av den statlige kapitalen.

— Vi snakker om regionbaserte såkornfond med utspring i universitetsbyene som vil kunne plukke ideer også fra samarbeidspartnere i distriktet, sier Greve til BT.

Stortinget har i revidert nasjonalbudsjett for 2003 og i forslag til neste års statsbudsjettet bevilget til sammen en milliard kroner til såkornkapital rettet mot forskningsbasert innovasjon.

«Nyskapningspotensial»

Han tror tilførsel av statlig kapital vil gi forskningsbasert nyskaping et løft i Bergen.

— Forskningsmiljøene i Bergen, med Universitetet i spissen, representerer et betydelig nyskapningspotensial som vi med vår eksisterende kapitalbase i begrenset grad makter å utnytte. Med tilførsel av statlig kapital i et nytt såkornfond vil muligheten bli vesentlig bedre, mener Greve.

Siden starten i 1999, har Sarsia utviklet 135 prosjekter, de aller fleste innen marin og medisinsk bioteknologi. Det er etablert femten selskaper som sysselsetter om lag femti personer.

Blant de private aksjonærene i Sarsia Innovation er Sparebanken Vest, Vesta, Vital Nordea, Rieber & Søn og Frank Mohn.