• Kystverket har ikke dekning for å si at tildekking av U 864 vil hindre forurensing. Tildekking vil på sikt ikke stoppe kvikksølv fra å lekke ut.

Det sier sivilingeniør Arnfinn Ve.

— Rapporten fra Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) går langt i å hevde at tildekking av ubåtvraket og havbunnen rundt kan være et permanent og evigvarende miljøtiltak. Det vises til eksperimenter hvor man ikke har kunnet måle kvikksølvlekkasje inn i det planlagte dekkmaterialet. Men dette gjelder kortvarige eksperimenter på 2 til 3 måneder. Dette gjelder etter min mening ikke som bevis for «evigvarende tiltak».

Arnfinn Ve er uteksaminert fra kjemiavdelingen ved NTH og har arbeidet som forsker ved NTH og SINTEF. Da han ble pensjonert, hadde han i mange år arbeidet ved Norsk Blikkvalseverk som teknisk sjef og kvalitetssikringssjef.

- Kvikksølvet vil lekke ut

Ve er meget skeptisk til det alternativet regjeringen, Kystverket og NIVA satser på for å bli kvitt forurensningskilden U 864 utenfor Fedje. Han har satt seg grundig inn i rapporten fra NIVA, som regjeringen og Kystverket fester stor tillit til.

— Grunnleggende fysiske og kjemiske lover sier at kvikksølv vil lekke ut gjennom porøse materialer. En tett membran vil effektiv holde tilbake kvikksølv - men hvor lenge? spør Ve.

Ve viser til eksempelet fra Eitrheimsvågen i Odda der det kreves ikke-gjennomtrengbar spesialduk for å stanse utlekking av kvikksølvet. Han fortsetter:

— Det er usikkert om betong eller andre porøse materialer under vann kan holde forurensning tilbake på lang sikt. Eksempelvis har mange huseiere fått saltutslag i betong på kjellermurer under bakkenivå der det har vært fuktighet til stede, sier Ve.

- Miljøbombe

— Med bakgrunn i NIVA-rapporten har politikere hevdet at fjerning av kvikksølvet medfører stor risiko for spredning. Men de samme politikerne er villige til å akseptere tildekking og at det derved etableres en miljøbombe av svære dimensjoner. Et scenario kan være at giften spres gjennom økosystemer som kan gjøre at fisken fra et voksende areal blir ubrukelig. Nordsjøens rolle som matfat kan bli tvilsom, sier han.

— Min konklusjon er at tildekking av vrak og havbunnen rundt ikke vil stoppe kvikksølv fra å lekke ut på sikt. Eneste sikre måte til å unngå et alvorlig miljøproblem på, er å fjerne kvikksølvet, sier Arnfinn Ve.

PÅ BUNNEN: Her, utenfor det ytterste skjæret ligger ubåten. ARKIVFOTO: TOR HØVIK