Etter Statens veivesens avgjørelse får Bertelsen heller ikke dekket motoren av folketrygden.

— For meg ville det betydd mye, fordi det ville blitt lettere å komme seg ut på tur. Jeg har bil, men det er fortsatt mye jeg ikke får gjort. Jeg hadde ventet lenge på at den skulle komme, sier Kjell Åge Bertelsen.

Bertelsen har sittet i rullestol siden han ble utsatt for en ulykke i 1974. Da var han åtte år gammel. Som ivrig hobbyfotograf liker han å oppsøke turstier, men det er vanskelig med bare en manuell rullestol. Elektrisk rullestol har han ikke plass til i hjemmet.

- Ikke nok krefter

I juli søkte han Nav om en sykkelfront – en motorisert etthjulssykkel som festes foran på rullestolen. Denne gjør det lettere for rullestolbrukere med manuell rullestol å komme seg rundt utendørs.

— Jeg kommer meg til butikken, men turveier klarer jeg ikke på egen hånd. Det har jeg ikke nok krefter i armene til, sier Bertelsen.

I slutten av august fikk han innvilget søknaden, og ventet i flere måneder på å få den levert. Så kom kontrabeskjeden.

Statens vegvesen har bestemt at sykkelfronten skal klassifiseres som moped. Vedtaket ble omgjort av Nav, og Bertelsen ble nektet sykkelfronten han søkte om.

Han kjenner flere som har fått lignende hjelpemidler tidligere, som nå lurer på om de blir fratatt disse.

- Må rydde opp

Arne Lein, leder i Norges Handikapforbund, stiller seg undrende til veivesenets vurdering.

— Dette er ikke et motorisert kjøretøy. Det er en hjelp til dem med svak benkraft, slik at de kan komme seg i gang og opp bakker. Jeg syns det er veldig, veldig rart at Statens vegvesen klassifiserer dette som et motorisert kjøretøy, sier Lein.

I forskriften veivesenet henviser til står det blant annet at kjøretøyet ikke har lov til å oppnå en hastighet på over 10 kilometer i timen. Alle motoriserte kjøretøy som oppnår høyere fart enn dette over dette blir for moped å regne.

— Statens vegvesen må se på hvem som er brukergruppen for dette. Slik det er nå kan jo nesten enhver sykkel bli et motorkjøretøy.

— Bør det gjøres unntak for dem som trenger disse hjelpemidlene for å komme seg rundt?

— Jeg mener det. Det er viktig at Nav og veivesenet rydder opp, slik at alle de som trenger det, kan få et viktig hjelpemiddel, sier Arne Lein.

Legger ansvaret på Nav

Tormod Schou ved avdelingen for kjøretøyteknikk i Statens vegvesen sier det er et problem at leverandørene av slike hjelpemidler ikke er kjent med norsk regelverk. Han vil ikke uttale seg om enkeltsaker, men vedgår på generelt grunnlag at regelverket kan skape problemer.

— Det er produsentens eget ansvar å dokumentere at kjøretøyet ligger under lovlig hastighet. Regelverket vi har i Norge skiller seg fra det vi ser i andre land, sier Schou.

Bertelsen og andre som kun skal ha hjelpemiddel med motor, og ikke pedaler, vil ha vanskeligheter med å finne en egnet løsning.

— Hvis den går på motor alene, er jeg redd for at det ikke finnes noe som er innenfor. Nav må sammen med søkeren finne ut hva som finnes på markedet, sier Schou.