JAN STIAN VOLD

Wigum er forundret over at Hansen, som har representert avdøde Rønnestad i årevis, nå også opptrer som bistandsadvokat.

— Jeg mener han er for nært knyttet til avdøde. Jeg er enig med dem som mener han ikke burde vært bistandsadvokat. Samtidig skjønner jeg at denne saken fikk sin rettslige avgjørelse i tingretten. Likevel vil jeg gi uttrykk for min mening, selv om jeg ikke går videre på dette, sa Wigum.

Han syntes også det var rart at bistandsadvokaten i dag skal i vitneboksen.

— Det er et unntak fra straffeloven. Helge Hansen følger hele forhandlingene. Vitner skal i utgangspunktet sitte på gangen, komme inn og vitne, for så å forlate salen. Men også dette ble drøftet i tingretten, og jeg gjør ikke annet med dette nå enn å tilkjennegi mitt syn.

Bergensadvokaten gikk også i rette med pressen.

— Bergens Tidende skriver i dag at jeg ikke tror på frifinnelse av min klient. Det er ikke min oppgave å tro eller ikke tro. Jeg har ikke uttalt meg til pressen om dette. Utgangspunktet for mitt arbeid er at Ramsland hevder han ikke har begått ugjerningen han er tiltalt for.

I RETTEN: Advokat Kaj Wigum.
KNUT STRAND