— Seks biler har kollidert. De kom kjørende i venstre felt i retning mot sentrum. Ingen personer ble skadd i kjedekollisjonen, men airbagen ble utløst i den ene bilen. Vi har nå bergingsbiler på stedet for å frakte bort noen av bilene, sier operasjonsleder Kjell-Tore Aarnæs ved Hordaland politidistrikt.

Store køer

— Køene forplanter seg og står gjennom hele Løvstakktunnelen og inn i Fyllingsdalen, sier vaktoperatør Trude Lande i Statens vegvesen til bt.no klokken 09.12.

Det er mye feltskifting i de tre feltene på broen. At Fløyfjelltunnelens nordgående løp ble stengt, kan ha vært medvirkende årsak til kollisjonen. Mange ville da over i venstre felt.

VEGAR VALDE
ERIK FOSSEN (mms)