Først fikk en bil motortrøbbel inne i tunnelen. Så braste den ene etter den andre bilen inn i det stillestående kjøretøyet.

— De andre bilene var ikke oppmerksomme nok og suste inn i hverandre, forteller vaktsjef Osvall Nordvik ved Holdaland politidistrikt.

Omfattende skader

Alle de fem bilene har fått så omfattende skader at de må taues vekk fra ulykkesstedet. Ingen personer skal ha kommet til skade.

Ulykken skjedde før klokken 12.00 like ved innkjørselen til tunnelen fra Puddefjordsbroen. Nygårdstunnelen ble ikke stengt under opprydningen.

Bilister oppfordres imidlertid til å senke farten over broen.