Direktør Siri Pettersen har tidligere uttalt at forholdet ikke var straffbart, men Bergens Tidende kunne i går fortelle at straffeloven er krystallklar: inntil fem års fengsel for et slikt forhold. Bergen fengsel vil ikke gå videre med saken, selv om det er et lovbrudd.

— Ingen andre enn mediene synes det er et lovbrudd, sier fungerende direktør Arvid Senneset.

— Både høyesterettsdommer Magnus Matningsdal og statsadvokat Walter Wangberg hevder det er underlagt offentlig påtale.

— De kjenner ikke saken. Vi har avsluttet den.

— Så det blir ingen videre konsekvenser for kvinnene?

— Saken er også avsluttet for dem, sier Senneset.

Den ene kvinnen arbeider nå som politijurist et annet sted i landet. Flere vil hevde det i seg selv er et argument for å forfølge saken.