Ei gigantisk kraftline er under planlegging i Nordhordland. I Bøvågen på Radøy bur Ingvild Brattetaule (12) og Emilie Haugland Solheim (13). Dei er ikkje interesserte i å få kjempeleidningen over hovuda sine.

For nokre veker sidan sende dei brev til kongen. For å protestere.

«Du som har vore her har sett den flotte naturen vår, og me vil ikkje at den skal bli øydelagt», skriv jentene.

Kreft

Dei argumenterer for at leidningen må leggjast i sjøen:

«Den er farleg, og den kan framkalle kreft. Kan den ikkje leggast i havet, eller gravast ned i jorda så den ikkje er farleg? Sjølv om det kostar meir så er det ingenting i forhold til kva dei tener på det.»

Les heile brevet og svaret frå Det kongelige slott her (pdf-fil).

Ingvild forklarer korleis dei kom på å skrive brev:

— Eg og pappa var i Knarvik og såg høgspentmastene der. Så sa pappa at mastene me kanskje skal få heime er dobbelt så høge. Eg snakka med venninnene mine på skulen om dette, men dei trudde ikkje på meg, eller dei brydde seg ikkje. Men Emilie trudde på meg. Så skreiv me brevet.

- Kvifor er du motstandar av mastene?

— Dei er ikkje fine å sjå på, dei bråkar, irriterer og kan framkalle kreft.

- Synest kongen kunne svara

Ei tid etterpå kom svaret frå Det kongelige slott.

«Hans Majestet synes det er fint at dere engasjerer dere i det som skjer i nærmiljøet», skriv K. Brakstad, assisterande kabinettssekretær, som også helsar frå kongen og seier takk for brevet.

Men det er i grunn alt.

Emilie er berre måteleg imponert:

— Eg synest kongen kunne svara sjølv. Og så kunne det stått litt meir.

— Svaret var greitt nok. Men det står jo berre at det er fint at me er opptekne av dette. Han skreiv ikkje om han hadde tenkt å gjera noko med det, kommenterer Ingvild.

- Eg stoppar opp

Ordførar Jon Askeland (Sp) i Radøy har lese brevet frå jentene, og synest dei argumenterer godt for seg.

— Brevet viser at engasjementet er større enn ein kanskje har vore budd på. Eg stoppar litt opp når 12-åringar går så djupt inn i ei sak. Dei har tenkt godt òg, slik dei har formulert seg, meiner Askeland.

Kraftlina er eit heitt tema på Radøy, men det skuldast ikkje usemje, ifølgje ordføraren:

— Det er full tverrpolitisk semje her ute om at krafta er velkomen. Men me har heile tida sett som vilkår at ho skal gå i kabel.

Han meiner det er godt håp om å få dette til. Planlegginga har ikkje kome like langt som til dømes den omstridde lina i Hardanger.

— NVE har saka til utgreiing, og har varsla at dei kjem på synfaring her i oktober. Vedtaket er venta rundt nyttår. Blir det luftspenn, så blir det klagesak, varslar Askeland.

Kva synes du om kraftplanane på Vestlandet? Bruk kommentarfeltet.