I desember i fjor sa kirkevergen opp jobben sin som kirkeverge i Bergen.

Den offisielle forklaringen på at Wik sluttet etter en kort permisjon i fjor, var at kirkevergen manglet motivasjon og hadde lyst til å gjøre noe annet, skriver Vårt Land torsdag.

I Wiks sluttavtale står det imidlertid at «Arbeidstaker har fått utbetalinger for overtid på kr 268.997,85 for årene 2006, 2007, og 2008, som ikke er i henhold til Hovedtariffavtalens kapittel 3,4 og § 6.3. Netto utgjør dette kr 157.267 som tilbakebetales.»

I tillegg har den tidligere kirkevergen «fått utbetalt kr 30.000 for mye i diettgodtgjørelse som tilbakebetales», ifølge avtalen som Vårt Land har fått innsyn i.

Forholdet ble oppdaget av leder i Bergen kirkelige fellesråd (BKF), Ingmar Ljones. Saken er ikke politianmeldt.

– Dette spørsmålet har vi fått vurdert av en jurist, som har svart at det i dette tilfellet er det ikke grunnlag for politianmeldelse. Vi har vært mer opptatt av hvordan vi skal håndtere en så vanskelig sak på en riktig måte, sier Ljones til Vårt Land.

GIKK ETTER ØKONOMISK ROT: Gunnar Wiik har vært kirkeverge i Bergen siden 1996.
Tor Høvik