TORE SEVHEIM

På grunn av for lite penger til kirken i årets budsjettforslag, har kirkelig fellesråd i Bergen foreslått ansettelsesstopp fra 20. oktober. Sokneprest i Sælen menighet, Frode Øglænd fortviler. De må ansette en ny daglig leder i midten av desember og kirkemusikant til nyttår. Kun to prester og en kirketjener vil være ansatt til å drive Sælen kirke etter nyttår hvis forslaget blir vedtatt. Kirken vil da ikke kunne opprettholde driften.

— Folk flest tror prester bare jobber søndager, men vi sliter med å holde oss til en femdagers uke. Vi har ikke kapasitet til å gjøre alle oppgavene selv. Jeg kan ikke se hvordan vi skal kunne ha en vanlig gudstjeneste uten musikk og en daglig leder som organiserer det hele, sier Øglænd.

Vanskelig jul

Allerede ved juletider får Sæle kirke problemer med å arrangere gudstjenester, på grunn av at daglig leder slutter. Kirkeverge Gunnar Wig forteller at enkelte andre kirker må vurdere å stenge før jul.

— Det er flere stillinger som er utlyst og skal utlyses. De stillingene vil forbli ledige. Vi har ikke oversikt over alle som vil bli rammet, men Loddefjord, Åsane og Arna mangler organister. Hvis vi ikke har nok ressurser må vi stenge noen kirker, sier Wik.

Mangler 9 millioner

Kirkelig fellesråd mangler 9,2 millioner kroner på neste års budsjett for å opprettholde dagens tilbud. Gjennom å bruke ressursene annerledes håper Wik at effekten kan reduseres.

— Sommerhalvåret har gitt oss trening i å håndtere ressursmangel. Det kan bli problemer spesielt rundt jul og andre tider med stor pågang, sier han.

Finansbyråd i Bergen kommune, Henning Warloe sier at kirken må ta sin del av sparingen kommunen står ovenfor.

— Vi har ikke de pengene som trengs. Innsparingen må tas gjennom effektivisering. Det er ikke verre enn at kriken også må gjøre det, men kjekt er det ikke, sier han.