JAN STEDJEjan.stedje@bt.no I dag sliter kirkene med radmagre budsjetter, der det mange steder knapt er penger til maling og annet nødvendig vedlikehold. Byggene forfaller. Men nå vil Kirkerådet ta fatt i pengesløsingen i landets 1900 kirker, og få stoppet kråke-fyringen. Prosjektet heter "Miljøriktig og energieffektiv kirkeoppvarming i Norge".Prosjektleder Jurgen Schorre i Kirkerådet sier: — Det er mulig å redusere energibruken med inntil 100 millioner kilowattimer i året, noe som tilsvarer 50 millioner kroner spart årlig med dagens energipris. I tillegg kan det spares 30-40 millioner kroner på vedlikehold av kirkekunst ved bedre energistyring i landets kirker. Felles database Pengesløsingen skal angripes systematisk. Et kartleggingsarbeid over oppvarmingsbehov og energikilder i kirkene er godt i gang, og legges inn i en database for de ca. 1900 kirkene i landet. Det tas kontakter med støttespillere som NVE og Enøksenter, for å få den faglige linken mot enøkspesialistene. Skal ikke fryse i kirken - Vi håper også på økonomisk støtte fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å få gjennomført dette nasjonale prosjektet for kirkene i stor skala sier prosjektleder Schorre i Kirkerådet.I bladet Enøk-forum pekes det på at det i dag benyttes gammeldagse oppvarmingsløsninger i de aller fleste av landets kirker, som for eksempel rørovner under benkene. Det hører 1950-tallet til, og medfører betydelig sløsing med stadig dyrere energi. I dag må mange kirker betale inntil 70 øre per kWh; eller 70 millioner for de 100 millioner kWh som Kirkerådet vil enøk-spare i kirkene på landsbasis.. - Vi håper å komme langt med dette prosjektet. Det er ikke nødvendig at vi fyrer for kråkene. Men brukerne skal ikke fryse og vi må få et inneklima tilpasset for å bevare kunst og orgel, sier Schorre.