TOR KRISTIANSEN

500 åpne konserter og gudstjenester arrangeres i byens kirker frem til nyttår. Ingen tid på året skjer det så mye i kirkene.

— Kirken tilbyr noe annet i travelheten. Den gir tid for inspirasjon og ettertanke, understreker kirkeverge Gunnar Wik i Bergen. Han tror det er grunnen til at så mange søker til Bergens kirker nå i adventstiden. Så mye skjer i byens kirker akkurat nå at kirkevergen har funnet det nødvendig å sende ut egen avis med oversikt over alle åpne arrangementer og konserter. I tillegg kommer barnehagegudstjenester og skolegudstjenester. Dessuten fyller utallige små og store foreninger og lag kirkene med liv de fleste hverdager.

Som kirkeverge har Gunnar Wik ansvaret for 220 personer i 200 årsverk, blant annet for organisert, kirketjenere og andre knyttet til kirkegårdene og kirkens arbeid. De møter mennesker i viktige livsfaser.

— Tittelen «kirkeverge» hva innebærer egentlig den?

— Tittelen er 800 år gammel. Kirkevergene var noen av kirkens mest betrodde menn. De skulle verge kirkens lære og hindre feil bruk av kirken. I dag er det mer snakk om å verge kirken mot bygningsmessig forfall.

— Evner kirken å fornye seg?

— Det kan se ut som den står stille, men jeg synes kirken har gjennomgått radikale endringer. Hovedutfordringen er å møte mennesker der de er, ta vare på røttene og finne nye veier. I Bergen synes jeg kirkene er blitt flinkere til å nå ut til barn og unge. Menigheter rundt om i landet ser nå til Bergen. Det er vi stolt over, sier Gunnar Wik.

TRAVELT I KIRKEN: Kirkeverge Gunnar Wik mener dette er en tid da kirken virkelig kan vise hva den står for.