RUNE VALDERHAUG rune.valderhaug@bt.noKirkevergen i Bergen, Gunnar Wik , arbeider nå med et omfattende restaureringsprosjekt for middelalderkirkene i Bergen. Helt nye tilstandsrapporter fra konsulentfirmaet Instanes AS konkluderer med at det vil koste ca. 130 millioner kroner å gjennomføre nødvendige arbeider i klebersteinen på ytterveggene og på takene av Domkirken, Korskirken og Mariakirken, sier Wik til Bergens Tidende.— Nå kan vi ikke lukke øynene lenger. Middelalderkirkene i Bergen sentrum er blant byens mest verdifulle skatter. Men gjennom lang tid har de forfalt og blitt påført omfattende skader fordi ytterveggene av myk kleberstein forvitrer. Dette har utviklet seg gjennom generasjoner, og er et resultat av elde, tidens tann, vær og vind. Men nå gjør fuktighet og trolig også økt sur nedbør sitt til at skadeomfanget bare akselererer. Og skadene vil bare bli enda større om man ikke setter inn raske tiltak, hevder Wik. Nytt tak i Domkirken Skadene er størst i klebersteinen i de ytre fasadene. Ifølge Wik dreier det seg om mur og stein som regelrett løsner etter mange års forvitring. Også originale portaler rundt inngangsdører og vinduer er langt på vei ødelagt. Dette har igjen ført til lekkasjer. I Domkirken er også taket så skrøpelig at store deler av det må skiftes ut.- Kan taket i Domkirken rase sammen?- Nei, det er trygt å være også i denne kirken. Men likevel snakker vi om så omfattende skader i takkonstruksjonen at man i tilstandsrapporten omtaler dem som strakstiltak. Dette er med andre ord arbeid som må gjøres raskt for å hindre at det kan oppstå farlige situasjoner i fremtiden. Kirkekunsten Rapportene tar kun for seg selve kirkebyggene. Verken inventar eller kirkekunsten er med.- Nå går vi i gang med en egen tilstandsrapport om kirkekunsten, som særlig er verdifull i Mariakirken. Jeg ser derfor ikke bort fra at det avdekkes betydelige skader på denne kirkekunsten, legger Wik til. Konsulentfirmaet Instanes har laget fire forskjellige rapporter - en for hver kirke. I tillegg til Domkirken, Korskirken og Mariakirken er også Nykirken med. Selv om dette er en nyere kirke, er den bygget på middelaldergrunn, som også inkluderer den første erkebispegården i Bergen. Verst i Domkirken Størst er skadene i Domkirken. Wik sier at det alene vil koste 53 millioner kroner inkludert moms å restaurere det ytre murverket og få gjennomført de store takreparasjonene i byens hovedkirke. I Mariakirken snakker man om restaureringsarbeider for ca. 45 millioner kroner, mens regningen for Korskirken vil komme på ca. 33 millioner kroner. I Nykirken er det derimot kun tale om et behov for tre-fire millioner kroner. Også Fana kirke Men regningen kan bli enda høyere. For det skal også lages en tilsvarende tilstandsrapport for byens fjerde middelalderkirke - Fana kirke, der man nå forbereder 850 års jubileum. I tilstandsrapportene opererer man både med behov for akutte tiltak, som må gjennomføres innen fem år og mer langsiktig restaureringsbehov over en 15 årsperiode.

Se også: - Et nasjonalt ansvar

Fakta/byens kirker Det er noen av de aller eldste bygningene i Bergen som nå trues av forfall og ødeleggelse. Både Mariakirken, Domkirken og Korskirken har sin historie tilbake til 1100-tallet.

Mariakirken er i dag Bergens eldste bevarte bygning. Den ble trolig fullført før 1150, men kirkeekspertene mener at arbeidene på den vakre kirken i Dræggen ble påbegynt allerede på slutten av 1000-tallet. I Sagaen er Mariakirken første gang omtalt i forbindelse med kong Sverres overfall på byen i 1181.I dag har kirken ca 330 sitteplasser, og er soknekirke for Maria menighet.

Korskirken er oppført i siste halvdel av 1100-tallet, og første gang omtalt i Sverres saga i 1181. Kirken har 775 sitteplasser. Korskirken blir snart nedlagt som egen menighet, og trolig blir det over 800 år gamle gudshuset omgjort til Åpen kirke i regi av Kirkens Bymisjon.

Også Domkirken er første gang omtalt i 1181 - da som Olavskirken i Vågen. Opprinnelig var Domkirken også en del av fransiskanerklosteret, som ble reist i Håkon Håkonssons regjeringstid. Domkirken omfatter også rester av to eldre kirker. I dag 1000 sitteplasser. Foruten å være soknekirke i Domkirken menighet, er den også hovedkirke for Bjørgvin bispedømme.

53 millioner vil det koste å sette Domkriken i stand. Både tak og vegger trenger omfattende reparasjoner.