Førstkommende onsdag skal Kirkelig Fellesråd i Bergen behandle forslagene om egenbetaling ved brudevigsler og gravferder i Bergenskirkene. Selv om man vil gifte seg i kirken i egen menighet, vil man i fremtiden få regning fra Kirkelig Fellesråd. Pengene går rett i fellesrådets kasse.

— Det er budsjettsituasjonen som gjør at vi går inn for dette. Vi er i en situasjon der Kirken enten må kutte i aktiviteter, eller finne nye inntekter. Vi har valgt det siste. Dermed slipper Bergen å havne i en situasjon, der vi må vurdere stengning av kirker, sier assisterende direktør Martin W. Kulild i Kirkelig Fellesråd til Bergens Tidende.

Svært uvanlig

I sitt forslag til årets kirkebudsjett for Bergen, foreslår kirkevergen å hente inn 519.000 kroner i betaling for gravferdsseremonier i byens kirker, og 360.000 kroner for vielser. Kulild sier at man mener kirkeloven gir adgang for betaling for slike tjenester i egen menighet, selv om dette er svært uvanlig. Ifølge loven er det kun gudstjenester og handlinger i forbindelse med gudstjenester som uten videre skal være gratis.

I dag har menighetene adgang til å ta betaling dersom et brudepar er bosatt utenfor menigheten. Denne betalingen skal dekke betaling til prest, organist, kirketjener og pynting i kirken, og regningen kan raskt bli på inntil 2000 kroner.

Men hittil har prinsippet vært at kirkelige tjenester er gratis for den enkelte menighets egne medlemmer.

Samme betaling

Kirkelig Fellesråd har imidlertid ulike avgifter på gravferder i Bergen. I dag koster leie av kapell 805 kroner. Men legges seremonien til en kirke, har dette ikke kostet penger. Dette kan det altså bli en endring på.

— Vi opplever en klar dreining av seremonier fra gravkapellene til kirkene i byen. En gravferd i en kirke har et helt annet kostnadsnivå enn i kapell. Derfor foreslår vi å dekke inn noen av disse kostnadene ved å ta samme betaling i kirkene som i gravkapellene, legger Kulild til.

450 brudepar

Totalt regner kirkevergen med at nesten 450 brudepar vil få regning på 805 kroner i løpet av året. Dessuten vil om lag 600 gravferdsseremonien i kirkene bli berørt av den nye avgiften.

Totalt foreslås det et budsjett på vel 110 millioner kroner for kirkesektoren i Bergen i år. Av dette er 97,5 millioner overføring fra Bergen kommune, og allerede vedtatt i bystyret. Det foreslås også å avsette tre millioner kroner til rehabilitering av Søreide kirke, 10 millioner til utbedring av Møllendal kapell, og en million for å bedre atkomst til kirkene for funksjonshemmede.

BETALING: Så mye skal det koste: 805 kroner. (Arkivtegning: Sven Tveit)