Dette fremgår av den omfattende kirkemeldingen for Bergen som ble lagt frem onsdag formiddag. Bergen er landets første by som får sin egen kirkemelding, som tar for seg kirkelige strategier og utfordringer for Kirken i Bergen de 20 neste årene.

Nødvendig

Kirkeverge Gunnar Wik sier at det er helt nødvendig å gi satsingen på barne— og ungdomsarbeid topp prioritert dersom Den norske kirke skal kunne overleve som en folkekirke.

— Vi står overfor helt nye utfordringer om vi skal ha noen sjanse til å bevare folkekirken. Hvis vi ikke nå setter inn helt nye grep mot barn og ungdom både ute i drabantbyene og i Bergen indre by står Kirken i fare for å miste en hel generasjon, sier kirkeverge Gunnar Wik, som la frem meldingen sammen med leder Trygve Bergem i Bergen kirkelige fellesråd.

Ellers legger kirkemeldingen opp til at det ikke skal bygges flere store kirkebygg i Bergen. I stedet ønsker man å satse på mindre og billige nærkirker og flerbrukshus i Ytrebygda/Sandsliområdet, Natland/birkelandsområdet i Fana og på Flaktveit og Haukås i Åsane.

Dagens 30 kirker i Bergen trenger rehabilitering for 200 millioner kroner. Dessuten ønsker Kirkelig Fellesråd å utvikle gjøre Bergen til landets fremste kirkemusikalske senter gjennom økt satsing på konsertvirksomhet og rehabilitering og utskifting av kirkeorgler.

Wik regner med at byens kirkebudsjett på om lag 100 millioner kroner må økes med 30 prosent de neste årene for å kunne gjennomføre nysatsingen.