Bibelens budskap er ikke lenger nok.

— I første omgang trenger vi ekstern kommunikasjonshjelp til å gjennomføre kirkevalget neste år. Men i tillegg ønsker vi å knytte til oss et rådgivningsfirma som kan hjelpe til med å lage en kommunikasjonsstrategi for Den norske kirkens fremtidige arbeid, sier seniorrådgiver i Kirkerådet, Gunnar Westermoen.

Ifølge ham må Kirken bli mer synlig som samfunnsaktør

Reklametid på TV

I fjor kjøpte kirken seg blant annet reklametid på TV2 for å markedsføre fjorårets kirkevalg.

Annonsekampanjer og TV-reklame for Kirken og kirkeaktiviteter, kan det bli mer av i årene som kommer, sier i Westermoen.

Medietrening av biskopene og andre fremtredende kirkeledere kan høre med i oppdraget som Kirken nå har satt ut på anbud. I tillegg ønsker Kirken å kjøpe kommunikasjonstjenester for markedsføring av spesielle kampanjer knyttet til generelle aktiviteter.

Kirken leide inn ekstern kommunikasjonshjelp også ved kirkevalget i fjor. Da fikk rådgivningsfirmaet Burson-Marsteller jobben med markedsføring og kommunikasjonsstrategi.

PR før valget

Denne gang er syv millioner kroner øremerket til kommunikasjonskampanjen som skal lede statskirkemedlemmene til stemmeurnene for å velge medlemmer til menighetsråd og bispedømmeråd.

-Vi innser at vi ikke har nok ressurser selv til å utforme og drive informasjonsarbeidet foran valget. Derfor vil vi ha avtale med et kommunikasjonsbyrå. Foran kirkevalget i 2009 hadde vi fokus på medlemmenes stemmerett. Det er fortsatt viktig. Men vi vil mer. Målet er at alle kirkens medlemmer lettere skal se hvorfor kirkevalget angår dem, sier han.

Firmaet som får oppdraget, vil få en rammeavtale på tre år.

— Er ikke evangeliet salgbart nok alene lenger?

— Jo, evangeliet og budskapet er like godt som det alltid har vært. Men vi trenger å tydeliggjøre det i de ulike kanalene mediesamfunnet tilbyr.

Westermoen peker på at Kirken står midt en stor og langvarig endringsprosess i forholdet til staten.

— Kirken kan ikke lenger ta for gitt at folk flest vil søke våre tjenester. Vi må bli både mer tydelige og synlige.

Firmaene som vil være med i konkurransen om å markedsføre kirkens budskap, har frist på seg til midt i januar. Etter at kontrakten nylig ble lagt på Database for offentlige innkjøp (DOFFIN), har Kirkerådet allerede registrert stor interesse for kontrakten.

Friske opp logoen

— Klart dette er et attraktivt oppdrag for markedsførere og kommunikasjonsrådgivere, sier Trond Blindheim, dosent ved Norges Markedsføringsskole.

— Kirken har jo et produkt det er mening i å selge. Det er mye mer attraktivt enn å lage reklame for produkter som ingen har bruk for, sier han.

— Markedsførerne kan jo begynne med hovedlogoen som er korset. I dag er det et symbol vi forbinder med død og sorg. Hvorfor ikke gjøre det om til et symbol for Kirkens hovedbudskap, det evige liv?

For passive

— Hva bør Kirken gjøre for å bygge merkevare?

— Kirken må komme mer på banen for å gjenopprette sin gamle posisjon som en åndelig rettleder for folk flest. Vi ser alle at det går en religiøs bølge over samfunnet. Men Kirken har vært påfallende passiv for å møte denne bølgen. I stedet har den latt New Age-bevegelser, engleskoler og andre alternative bevegelser overta arenaen kirken dominerte tidligere, sier Blindheim.

Markedsføringseksperten advarer Kirken mot å tro at det holder å overlate jobben til eksterne konsulenter.

— De kan gi råd til å komme i gang. Men størstedelen av jobben må Kirken gjøre selv. Det er ikke nok å begynne med topplederne. Alle må med. Selv den minste menighet bør ha en kommunikasjonsstrategi, sier han.

Hva bør Kirken gjøre for å trekke publikum? Si din mening i kommentarfeltet!