— Dette er et svært omfattende arbeid, og innvendig restaurering og rehabilitering utgjør den mest omfattende delen. Derfor sier det seg selv at man ikke kan ha aktivitet innendørs som hindrer arbeidene, legger han til.

Mariakirken er ikke bare samlingssted for menighetens egne kirkegjengere. Det praktfulle gudshuset fra 1100-tallet er også en av byens største turistattraksjoner. Dessuten er den blant de mest populære konsertkirkene, samtidig som par står i kø for å få gifte foran Mariakirkens alter fra 1400-tallet.

Omfattende arbeid

— Det er for tidlig å si hvor lenge kirken må holde stengt. Men vi må regne med at dette blir nødvendig. Samtidig er akkurat det er lite offer for å få satt den vakre kirken i fullstendig ny stand, sier Ljones.

Ifølge en rapport Kirkelig Fellesråd har laget er det svært omfattende arbeider som må til for å stoppe forfallet av Mariakirken. Her er noe av det som skal gjøres:

Stein kan rase ut

Kirken er herjet av sopp, tørråte og lekkasjer i tak, og vinduer som må utbedres. På taket må også defekt stein skiftes ut, takrennene må fornyes, og værhanen og kulen på toppen av tårnene må demonteres, rengjøres og overflatebehandles. Murveggene utvendig er i stor grad laget i kleberstein. Murfasadene er påført store skader av sur nedbør, forvitring og risting fra biltrafikken, og det er fare for at stein kan rase ut og treffe mennesker. Dessuten må alle vinduer restaureres av kompetente fagfolk.

Innvendig skal den verdifulle kunsten rengjøres. Det er uklart hvor store deler av kunsten som trenger mer omfattende restaurering. Men utbedring av skader på malerier og de 12 apostelfigurene i alterpartiet er omfattet av prosjektet.